Zelf berekenen

Vanzelfsprekend willen wij graag onze klanten ontzorgen waar mogelijk. Echter zijn er een aantal zaken die gewoon handig zijn om af en toe zelf te kunnen berekenen.

Incassokostencalculator

Met de invoering van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (in de volksmond: WIK) is het per 1 juli 2012 verplicht om het precieze bedrag aan incassokosten te vermelden in de sommatie, indien debiteur een particulier is. De incassokosten worden op basis van een staffel berekend. Dit hebben wij vereenvoudigd voor je. Je hoeft alleen nog maar de hoofdsom in te voeren en dan volgt vanzelf de hoogte van de incassokosten. Wij hebben hierbij rekening gehouden of de schuldeiser BTW-plichtig is of niet. Snel en eenvoudig de incassokosten berekenen? Gebruik onze incassokostencalculator!

DSO calculator

Ook hebben wij een calculator toegevoegd waarmee je de DSO (days sales outstanding) kunt berekenen. De DSO-ratio geeft weer wat het aantal dagen is dat een factuur uitstaat, voordat deze betaald wordt. Met deze calculator wordt tevens berekend en inzichtelijk gemaakt wat een lagere DSO kan betekenen voor de cashflow van je bedrijf. Gebruik hier onze DSO calculator.