De succesvolle werkwijze van Florijn

Uw belang: Elke klantrelatie start met een goed gesprek. Dit kan zowel telefonisch als persoonlijk. Wij willen namelijk, voordat we starten met de werkzaamheden, graag weten wie u als klant bent en wat u belangrijk vindt in de samenwerking met een kantoor als dat van ons.

Tarieven: Duidelijkheid over het mogelijke kostenrisico is voor beide partijen van groot belang. Wij willen u hierin duidelijk voorlichten. De kosten worden overigens veelal verhaald op uw debiteur. Echter kunnen we niet altijd alle kosten verhalen op uw debiteur. Denk bijvoorbeeld eens aan een situatie waarbij debiteur failleert, in de WSNP terecht komt of wanneer de debiteur, zelfs na onderzoek, onvindbaar blijkt. Middels een transparante tarievenkaart weet u precies waar u aan toe bent.

timeline_pre_loader

Juridische check

Heeft u een opeisbare vordering en is deze juist gedocumenteerd? Heeft u zaken gedaan op basis van algemene voorwaarden? Is de debiteur juist aangeschreven? Bent u BTW plichtig ja /nee. Op basis van deze korte (kostenloze) check maken wij het dossier voor u aan.

Pré incassofase

Is uw debiteur niet juist aangeschreven dan doen wij dit alsnog even voor u. Wel zo makkelijk en soms zelf als genoeg om een betaling te ontvangen.

Minnelijke incassofase

Blijft een betaling uit dan schrijven wij uw debiteur aan voor de hoofdsom vermeerderd met de contractuele of wettelijke rente en incassokosten volgens uw algemene voorwaarden of de wettelijke staffels. We proberen op zoveel mogelijk manieren in contact te komen met uw debiteur. We gebruiken de gebruikelijke contactmanieren maar maken ook veelvuldig gebruik van sociale media en sms.

Gerechtelijke incassofase

Wanneer een betaling in het minnelijke traject uitblijft kunnen we de gang naar de rechter starten. Dit doormiddel van een dagvaarding (conclusie van eis) waarin we de rechter verzoeken een vonnis te wijzen. Zelf kunnen wij, met onze eigen juristen, procederen tot een bedrag van € 25.000. Boven deze competentiegrens maken wij gebruik van een advocaat.

Executiefase

Nadat we een vonnis hebben ontvangen kunnen we overgaan tot executie van het vonnis. Ook wel tenuitvoerlegging genoemd. We maken gebruik van diverse gerechtsdeurwaarders in het land waarmee we beslagen kunnen leggen. Beslag kunnen we leggen op bezittingen als (on)roerende zaken, tegoeden van banken, derden en overheid alsmede periodieke inkomsten als salaris enz.

Afwikkelen

Nadat we de vordering hebben geïncasseerd gaan we snel tot afwikkeling over. Veelal binnen 24 uur heeft u de gelden die u toekomen al op de bankrekening staan. We houden dus uw geld niet langer onder ons dan noodzakelijk is. Het is immers uw geld. Wij verrekenen onze vergoeding die veelal door de debiteur is betaald en bedanken u voor de opdracht.