Blog

Hoge Raad buigt zich over incassokosten

De Hoge Raad spreekt zich binnenkort uit over wanneer consumenten volgens de wet buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn. De Consumentenbond heeft hiervoor een schriftelijke zienswijze ingediend bij de Hoge Raad.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘De kern van ons betoog is dat incassobureaus zich aan de wet moeten houden, geen onterechte incassokosten in rekening mogen brengen en zich niet schuldig mogen maken aan misleidende en agressieve praktijken om consumenten tot betalen te dwingen. De aan de Hoge Raad gestelde vragen gaan met name over de zogenoemde ‘veertiendagenbrief’ waarmee incassobureaus aankondigen buitengerechtelijke kosten in rekening te gaan brengen. Wij vinden dat die brief aan strenge eisen moet voldoen en dat rechters hierop actief moeten toetsen.’

Sinds 1 juli 2012 kunnen rechters in een concrete zaak vragen stellen aan de Hoge Raad over de uitleg van een wetsartikel, ook wel ‘prejudiciële vragen’ genoemd. Een kantonrechter heeft nu vragen gesteld over wanneer consumenten buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn. Derde partijen, zoals de Consumentenbond, kunnen hierover hun opvatting indienen bij de Hoge Raad. De Consumentenbond heeft hier nu voor het eerst gebruik van gemaakt.

Betere positie consumenten

De Consumentenbond zet zich in voor een betere positie van consumenten in incassotrajecten en voor het verbeteren van de mogelijkheden om hun recht te halen. De antwoorden van de Hoge Raad zijn van belang voor alle consumenten die in een incassotraject terechtkomen. De Consumentenbond heeft de Hoge Raad, naast opmerkingen over de gewenste wetsuitleg, op de hoogte gebracht van de vele misstanden in incassotrajecten met het verzoek die te betrekken bij hun oordeelsvorming.

Bron: www.consumentenbond.nl

Bron: CreditExpo