Klachtenprocedure

Klachten- en geschillenregeling

Het team van Florijn Incasso zet zich elke dag weer in om op ambitieuze en gedreven wijze vorderingen voor onze klanten te incasseren. In veelal de meeste gevallen verloopt dit zonder problemen en bijzonderheden. Toch blijft het incasseren van vorderingen mensenwerk, zodat het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Florijn Incasso doet er alles aan om de dienstverlening te verbeteren en misverstanden, fouten, klachten en ontevredenheid van u als klant te voorkomen. Wij willen dit dan ook op een serieuze, eerlijke en transparante manier afhandelen om het vertrouwen van u als klant te behouden. Hieronder leest u hoe u gebruik kan maken van onze klachtenregeling.

Aan te leveren gegevens?
Wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening, dan betreuren wij dit. Wij willen u in dat geval allereerst verzoeken contact op te nemen met de dossierbehandelaar. Wellicht dat u er op die manier samen met de dossierbehandelaar uit kan komen, waardoor het doorlopen van de klachtenprocedure niet nodig is. Mocht u er niet met de dossierbehandelaar uitkomen en wilt u alsnog een klacht indienen, dan dient u uw klacht in te dienen bij de directie en hebben wij (in ieder geval) de volgende gegevens van u nodig:

  • Uw volledige voor- en achternaam of, in geval u een onderneming heeft, uw volledige bedrijfsnaam;
  • Uw volledige contactgegevens, o.a. e-mail, telefoonnummer, KvK-nummer (voor zover van toepassing) en adres;
  • Dossiernummer waarop uw klacht betrekking heeft;
  • Omschrijving van uw klacht, al dan inclusief bijlagen.


Hoe uw vordering indienen?
U kunt uw klacht inclusief de hiervoor genoemde gegevens indienen bij de directie van Florijn Incasso. Dit dient schriftelijk te gebeuren, bij voorkeur digitaal. Dit doet u door uw klacht onder vermelding van het dossiernummer te mailen naar info@florijnincasso.nl. Tevens kunt u uw klacht per post sturen naar:

Florijn Incasso B.V.
T.a.v. directie/klachtenafhandeling
9403 DE ASSEN

Hoe nu verder?
Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, ontvangt u van ons binnen twee werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht. In de schriftelijke ontvangstbevestiging zal worden aangegeven dat wij ernaar streven om uw klacht binnen 30 dagen af te handelen. Binnen 15 dagen ontvangt u vervolgens een zo volledig mogelijk antwoord op uw klacht. Dit kan inhouden dat uw klacht wordt afgewezen, in welk geval wij duidelijk aangeven wat de reden daarvan is. Ook zullen wij u in dat geval van meer informatie voorzien over wat u verder kunt ondernemen. Wordt uw klacht toegewezen, dan vermelden wij daarbij duidelijk op welke wijze wij de klacht hebben opgelost of zullen gaan oplossen. Mocht het ons niet lukken om uw klacht binnen 30 dagen te beantwoorden, dan zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte brengen. Uw klacht en de afhandeling zal intern worden geregistreerd.