Incasso

Incasso gerechtelijk (naar de rechter)

Wanneer een minnelijke betaling uitblijft, starten wij de gerechtelijke procedure. De juristen van Florijn stellen de dagvaarding op en behartigen uw belangen tijdens de gerechtelijke procedure.

Een gerechtelijke procedure kan soms door verstek van de debiteur snel verlopen (4 weken) maar als de debiteur verweer voert wordt de zaak inhoudelijk behandeld door de rechter. Veelal worden er diverse conclusies (schriftelijke reacties op elkaar) genomen door ons als eisende partij en door de debiteur als gedaagde partij. Wanneer de schriftelijke procedure niet voldoende is voor de rechter om een vonnis te wijzen volgt veelal een comparitie. Dit is een mondelinge horing waarin de partijen worden gehoord door de rechter.

Hoewel dat dit voor ons dagelijkse kost is begrijpen we dat dit voor u als klant niet altijd zo vanzelfsprekend is. Daarom nemen wij u zo veel mogelijk mee in de informatievoorziening aangaande de voortgang, de strategie en informeren wij u over de risico’s en kansen. Florijn werkt nauw samen met advocatenkantoren en gerechtsdeurwaarders die op regiebasis door Florijn worden aangestuurd. Dus naast onze eigen juristen beschikken we over voldoende kennis(kanalen) om uw vorderingen en belangen te behartigen.

Een veelvoorkomend misverstand is dat alleen een advocaat of deurwaarder kan procederen. Tot 2011 was de zogeheten compentiegrens vastgesteld op € 5.000. Dit inhoudende dat incassobureaus alleen konden procederen in zaken tot € 5.000. Daarboven moest je middels een advocaat een procedure aanhangig maken. Sinds 2011 is de competentiegrens verhoogd tot € 25.000. Waar de vordering in sommige gevallen hoger is dan deze competentiegrens gebruiken we een advocaat voor de procedure of matigen we de vordering tot € 25.000. Dit laatste kan in sommige gevallen voordeliger uitpakken qua kosten voor u als klant. Weten wat in uw zaak de beste strategie is? Neem eens contact op met mr H. Meijer hij is jurist binnen Florijn Incasso en vertelt u er graag meer over.

Het verloop van een procedure

  •  Dagvaarding (conclusie van eis);
  •  Verstekvonnis of conclusie van antwoord (verweer van gedaagde);
  •  Conclusie van repliek;
  •  Conclusie van dupliek;
  •  Comparitie met mogelijkheid tot schikking middels een procesverbaal;
  •  Getuigenverhoor of vonnis.