Incasso

Onze samenwerking met ClubCollect

Al sinds 2014 is Florijn Incasso een vaste partner van ClubCollect. In de afgelopen jaren hebben we deze samenwerking verder uitgebouwd. We proberen het steeds laagdrempeliger en makkelijker te maken om vorderingen uit handen te geven. Ook hebben we de tariefstelling zo transparant mogelijk gemaakt.

Wat betekent dit voor u?

Met een eenvoudige druk op de knop kunt u openstaande vorderingen vanuit uw dashboard exporteren aan Florijn Incasso. Wij starten dan met het versturen van een zogeheten WIK-aanmaning aan uw debiteuren. Dit zonder bijkomende kosten voor uw debiteuren. U betaald slechts € 2,50 ex BTW voor de WIK-aanmaning. Als de debiteur betaald maken wij de hoofdsom minus de kosten aan u over. Betaald de debiteur niet dan nemen wij de vordering daadwerkelijk ter incasso.

We sturen dan een sommatie waarbij we de hoofdsom verhogen met incassokosten en rente. Wij werken volgens de tarieven die volgens de wet bepaald zijn en berekenen geen buiten normale kosten door aan uw debiteuren. De sommatie wordt bij het uitblijven van een betaling opgevolgd door opvolgende sommaties en balacties. Allemaal met een zakelijk doch vriendelijk karakter.  Vriendelijk als het kan, hard als het moet is een passende omschrijving van onze Tone of Voice.

Na een aantal acties is het minnelijke traject doorlopen. Mocht de vordering nog niet betaald zijn dan kunnen we ervoor kiezen om samen een gerechtelijk traject op te starten. We leggen je duidelijk de risico’s en kansen uit. Ook kan het zijn dat we de vordering niet willen doorzetten en u hem gaat afboeken. In die dossiers waarin we niet kunnen incasseren brengen we slechts € 20,00 in rekening als dossierkosten.

 

Laat niet langer de wel betalende leden lijden onder de niet betalende leden en laat ons ze vandaag nog aanschrijven. Onze collega Thomas Pentinga is gespecialiseerd in de incasso van contributies voor de ClubCollect klanten. Neem gerust eens contact op met Thomas om te weten hoe we u kunnen helpen.

ClubCollect voordelen

  •  Transparante tarieven speciaal voor ClubCollect klanten;
  •  Passende tone off voice;
  •  Duidelijke specificatie van geïncasseerde dossiers op de verzamelfacturen;
  •  Aanleveren kan met een eenvoudige druk op de knop;