Incasso

Contributie Incasso

Florijn bedient al geruime tijd een groot aantal sport en hobby verenigingen met betrekking tot het incasseren van de contributie. Veelal merken wij dat de clubs bestaan uit ‘liefdewerk oud papier’ inzet. Met andere woorden vrijwilligers die zich inzetten voor de club. Toch is het innen van de contributies veelal een behoorlijke klus. Denk maar eens aan alle brieven, enveloppen en vervolgens het afletteren van de betalingen. Nog los van de inzet richting niet betalende leden. Het kan dan ook soms de moeite waard zijn te bekijken of het niet voordeliger is om het uit te besteden aan een professionele partij.

Florijn helpt verenigingen en clubs met het versturen van de contributiefacturen. We boeken de betalingen wekelijks en sturen herinneringen en of aanmaningen aan de leden die niet betalen. De club krijgt eens per maand, of vaker indien gewenst, de gelden overgemaakt. Afhankelijk van het aantal leden en het betaalgedrag kan dit voor relatief lage tarieven per lid.

Heeft u als penningmeester of bestuur het facturatieproces en of het debiteurenbeheertraject perfect in orde maar wilt u toch iets doen aan de niet betalende leden? Afboeken kan immers altijd nog echter moeten de kosten nimmer de baten overstijgen. Florijn heeft hiervoor een speciaal tarief geïntroduceerd. Wanneer wij een zaak niet kunnen incasseren, wat toch soms nog wel eens het geval is brengen wij € 27,50 excl. BTW in rekening als zijnde dossierkosten. Maar gelukkig lukt het ons om in ca 90% van de dossiers wel succesvol te zijn. In die zaken brengen wij geen kosten in rekening maar werken we met een geringe succesfee van 2,5% over de hoofdsom.  Vaak lukt het ons ook om rente te incasseren waardoor het u per saldo niets kost. Recent hebben we een positieve referentie gekregen van een penningmeester die € 10.000 aan contributie heeft kunnen incasseren via Florijn. Contributiefacturen die normaliter afgeboekt werden.

Laat niet langer de wel betalende leden lijden onder de niet betalende leden en laat ons ze vandaag nog aanschrijven. Onze collega Thomas Pentinga is gespecialiseerd in de incasso van contributies. Neem gerust eens contact op met Thomas om te weten hoe we u kunnen helpen.

Club voordelen

  •  Een vast contactpersoon;
  •  Vooraf duidelijkheid qua kosten en opbrengsten;
  •  Duidelijke specificatie van geïncasseerde dossiers op de verzamelfacturen;
  •  Aanleveren van dossier kan online evenals het volgen van de status;
  • Online inzage