Incasso

null

Incasso

In de minnelijke fase schrijven wij de debiteur aan voor de vervallen facturen. In de sommatie berekenen wij incassokosten en rente door aan de debiteur. Omdat Florijn graag snel de vordering wil incasseren hanteren we korte termijnen in de sommaties. We willen zo snel mogelijk in contact komen met uw debiteur en maken gebruik van sms-sommatie, e-mail en bezoeken indien mogelijk de debiteur thuis of op het bedrijf. Om de debiteur het zo eenvoudig te maken hebben we een mobielpinautomaat die met regelmaat gebruikt wordt en krijgen debiteuren brieven met een directe login ins ons systeem waarbij ze kunnen reageren, betalingsregelingen treffen en het belangrijkste hun vordering(en) kunnen voldoen via Ideal. Als opdrachtgever wilt u natuurlijk graag op de hoogte gehouden worden. Dit doen wij bij voorkeur natuurlijk persoonlijk maar ook kunt u online uw dossier volgen. Bel of mail ons eens als u graag eens de demo omgeving bekijkt van de online inzage.
null

Gerechtelijk incasso (naar de rechter)

Wanneer een minnelijke betaling uitblijft starten wij de gerechtelijke procedure. De juristen van Florijn stellen de dagvaarding op en behartigen duw belangen tijdens de gerechtelijke procedure. Een gerechtelijke procedure kan soms door verstek van de debiteur snel verlopen (4 weken) maar als de debiteur verweer voert wordt de zaak inhoudelijk behandeld door de rechter. Veelal worden er diverse conclusies (schriftelijke reacties op elkaar) genomen door partijen. Na de schriftelijke procedure volgt veelal een comparitie waarbij partijen mondeling worden gehoord door de rechter. Ondanks dat dit voor ons dagelijkse kost is begrijpen we dat dit voor u als klant niet altijd zo vanzelfsprekend is. Daarom nemen wij u zo veel mogelijk mee in de informatievoorziening aangaande de voortgang, strategie en informeren wij u over risico’s en de kansen. Florijn werkt erg nauw samen met advocatenkantoren met deurwaarders die op regiebasis door Florijn worden aangestuurd. Dus naast onze eigen juristen beschikken we over voldoende kenniskanalen om uw vorderingen en belangen te behartigen.
null

High Volume Incasso (bulk)

Door onze transparante en scherpe werkwijze is het altijd rendabel ook relatief kleine vorderingen aan oms uit te besteden. Wij zijn dan ook gespecialiseerd in high volume incasso, ofwel bulkincasso. Wij hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in onze software en geautomatiseerde processen waardoor we grote aantallen zaken, ook met lage hoofdsommen, kunnen behandelen. Digitale aanlevering en zelfs dossier uitlezen uit uw systeem is voor ons vanzelfsprekend. Wij kennen geen ondergrens qua hoofdsommen. Temeer omdat de incassokosten voor de debiteur geminimaliseerd zijn op € 40,00 per vordering. De werkwijze verschilt niet van het individuele incassotraject: wij sommeren uw debiteuren per brief, telefoon, e-mail en sms. Informeer eens naar de mogelijkheden voor uw vorderingen.
null

Mediation

We komen het maar al te vaak tegen. De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, klant en leverancier, schuldeiser en schuldenaar raakt verstoord. Dit komt veelal voort uit het feit dat één van de partijen de afspraken niet (volledig) nakomt. In onze praktijk gaat het dan natuurlijk veelal over een betaling die geheel of gedeeltelijk uitblijft. Dit zorgt voor frustratie en heeft vaak een verslechtende werking op de communicatie. Onze ervaring is dat partijen er zelf niet meer uitkomen. Een gesprek met een derde (mediator) werkt dan vaak een stuk beter omdat we de emotie eruit filteren en over de feiten praten.

Dit kan soms ook uitkomst bieden wanneer er eigenlijk een (relatief) goede relatie is met de debiteur en mogelijk zelfs een grote afhankelijkheid van elkaar. In die gevallen is incasso soms niet goed voor de relatie. Maar er moeten wel duidelijke afspraken gemaakt worden tussen partijen. Hierin is een mediator van Florijn Incasso de prettige gesprekspartner die de afspraken vastlegt en mogelijk ook de uitvoering ervan bewaakt. Binnen Florijn Incasso is Denies Kor de persoon die de mediationgesprekken verzorgt. Weten of dit voor u werkt? Bel eens met ons kantoor.