Blog

Het belang van betalingstermijnen

Afgelopen zondag liep ik weer met een boodschappenlijstje in mijn hand rond in de Jumbo. Eenmaal bij de kassa aangekomen stond voor mij een wat oudere man met een winkelwagentje ongeduldig om zich heen te kijken. Het ging de man duidelijk niet snel genoeg. Uiteindelijk was de man aan de beurt en werden de boodschappen één voor één gescand. ‘Dat wordt dan € 121,99’, zei de caissière. En toen gebeurde er iets merkwaardigs. ‘Is het goed als ik deze betaling later voldoe?’, zei de man. Verbaasd keek de caissière de man aan. ‘Nee meneer, u dient de boodschappen direct af te rekenen anders krijgt u deze niet mee.’, gaf de caissière aan. “Vreemd’, gaf de man aan. ‘Voor mijn bedrijf krijg ik altijd de mogelijkheid om pas later te betalen’. De man betaalde met tegenzin de rekening en verliet uiteindelijk mopperend de winkel.

Waargebeurd of niet, de onderliggende boodschap is duidelijk. Immers, hoewel een goede relatie met je klanten van groot belang is moeten ook zij zich aan de betaalafspraken houden. Zij genieten daarbij geen uitzonderingsbehandeling. Maar toch betrappen wij ondernemers er nog vaak genoeg op dat ze ‘bang’ zijn voor de reactie van klanten als er herinnerd wordt aan de openstaande factuur. Bang dat de klantenrelatie onder druk komt te staan waardoor ze terugdeinzen om hun klanten op hun betalingsgedrag aan te spreken. Merkwaardig, want ook ondernemers hebben toch gewoon het recht dat hun facturen worden betaald. Het begint allemaal bij de met de klant overeengekomen betalingstermijn. De wet maakt daarbij onderscheid tussen particulieren en ondernemers.

Voor particulieren is in de wet geen specifieke betalingstermijn opgenomen. In dit geval mag de betalingstermijn dus zelf gekozen worden, mits redelijk en duidelijk vermeld in de algemene voorwaarden of in de overeenkomst. Staat daarin niets vermeld en is ook niet op andere wijze iets overeengekomen, dan geldt een standaard betalingstermijn van 30 dagen.

Bij bedrijven is dit anders. Voor overeenkomsten tussen bedrijven gold in zijn algemeenheid een betalingstermijn van 30 dagen. Dit vloeit voor uit de regels van de Europese Richtlijn voor bestrijding van betalingsachterstand in het zakelijk verkeer. Echter deze regels bood bedrijven ook de mogelijkheid om langere betalingstermijnen te hanteren dan 30 dagen. Zo konden betalingstermijnen van 60 dagen of zelfs meer overeengekomen worden. Wel moest deze betalingstermijn uitdrukkelijk overeengekomen zijn en mocht de langere betalingstermijn niet kennelijk onbillijk zijn.

Om door bedrijven gehanteerde onredelijk lange betalingstermijnen tegen te gaan, genieten het midden- en kleinbedrijf met ingang van 1 juli 2017 meer bescherming. Grote ondernemingen kunnen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen met mkb-ondernemingen overeenkomen. De tijd van betalingstermijnen van meer dan 90 dagen is daarmee voorbij. Overeenkomsten met betaaltermijnen langer dan 60 dagen zijn namelijk per 1 juli 2017 nietig en worden automatisch omgezet in een termijn van 30 dagen. En het wordt voor de mkb-ondernemers die met grote ondernemingen zaken doen alleen maar beter. Als het aan staatssecretaris Mona Keijzer ligt wordt ook de betalingstermijn van maximaal 60 dagen op korte termijn teruggedrongen naar maximaal 30 dagen.

Deze kortere betalingstermijn zorgt er weer voor dat mkb-bedrijven in principe sneller hun gelden zouden moeten ontvangen en zij meer financiële ruimte krijgen. Maar dan moeten de ondernemers de betalingen wel nauwlettend in de gaten houden. Gebeurt dit niet, dan blijft de kredietwaardigheid en de cashflow van een bedrijf ook niet op peil. Ondernemers moeten dus soms hard zijn tegenover hun klanten door hen gewoon te wijzen op hun betalingsgedrag. Ook ondernemers hebben namelijk recht op een vergoeding voor de geleverde diensten/producten.

Toch moeite met het benaderen van de klanten? Overweeg eens om je debiteurenbeheer aan Florijn Incasso uit handen te geven. Want de uitstraling van je bedrijf begint bij een krachtig debiteurenbeheer!

Deze blog is geschreven door Martine de Vries, debiteurenbeheerder bij Florijn Incasso.