Blog

Bijna een halvering van het aantal faillissementen in Q1 2021

In het coronajaar 2020 gingen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in totaal 2703 bedrijven failliet. Ruim 16% minder dan in 2019 en tevens het laagste aantal faillissementen in 20 jaar. Deze daling was in de handelsbranche het sterkst. Daar nam het aantal faillissementen over een jaar gezien met 149 af. In de groothandel, detailhandel en de autohandel daalde het aantal faillissementen met respectievelijk 69, 41 en 39. In de zakelijke dienstverlening was sprake van een daling van 107.

Zoals in onze vorige blog is aangegeven lijkt deze daling toe te schrijven aan de noodpakketten waarmee de overheid bedrijven tot op heden ondersteuning biedt, maar ook door de per 1 januari 2021 ingevoerde Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) worden veel faillissementen voorkomen. En in deze daling lijkt vooralsnog geen verandering te komen. Hoewel voortuitkijken op Q3 en Q4 2021 lastig is, zijn de cijfers nog steeds historisch laag. In het eerste kwartaal van 2021 is het aantal faillissement ten opzichte van datzelfde kwartaal een jaar eerder bijna gehalveerd. Werden in het eerste kwartaal van 2020 nog 769 faillietverklaringen geregistreerd, in 2021 zijn dat er tot op heden nog slechts 397.

Echter, enige nuancering is hier op zijn plaats. Ondanks deze toch wel gunstige cijfers lijkt een golf aan faillissementen aanstaande. Verwacht wordt een stijging van het aantal faillissementen van ruim 44%. De toekomst zal het leren. Volg ons op LinkedIn en wij houden je op de hoogte.

(Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek)