Faq

U betaalt inderdaad niet alleen het oorspronkelijke, verschuldigde bedrag (de zogenoemde hoofdsom). Ook de rente en de gemaakte kosten worden aan u doorberekend omdat u in verzuim bent gebleven.