Faq

In principe dient u de vordering in één keer aan ons te voldoen binnen de aangegeven termijn in de brief die wij u hebben toegezonden. Als dit niet lukt, kunt u een voorstel tot betaling sturen aan ons. Stuurt u hierbij uw dossiernummer mee. Het kan zijn dat wij u vragen een inkomsten en uitgavenformulier in te vullen zodat wij uw voorstel kunnen toetsen aan uw financiële ruimte. Als u reeds gedagvaard bent kunt u geen regeling meer treffen en dient het totale bedrag te zijn voldaan binnen drie dagen voor de zittingsdatum.