Faq

Vorm van geschillenbeslechting waarbij niet de rechter, maar een door partijen zelf aangewezen scheidsrechters (arbiters) een uitspraak doen.