Debiteurenbeheer

Consultancy

Florijn wordt regelmatig gevraagd om analyses uit te voeren op het debiteurenbeleid van organisaties en advies uit te brengen over de optimalisatie hiervan. Wij analyseren uw huidige strategie, processen (order-to-cash) en systemen stellen een verbeterplan op. Geënt op de actualiteiten in uw branche en op het gebied van credit management, uw visie en uw missie. Florijn brengt niet alleen advies uit maar is ook vaak betrokken bij de implementatie en de uitvoering van het verbeterplan. We beschikken over de nodige tevreden klanten die we als referentie mogen vermelden.

Sommige organisaties kiezen er voor om het debiteurenbeheer niet (volledig) uit te besteden maar in eigen beheer te houden. Dit zie je met name bij grote organisaties waar een afdeling debiteuren(beheer) of medewerkers van de financiële administratie belast zijn met het debiteurenbeheer. Het begeleiden en trainen van debiteurenbeheerders maakt deel uit van het dienstenpakket van Florijn en is essentieel om het niveau van uw debiteurenbeheer op peil te houden. Onze ervaring is dat u met relatief weinig kosten grote stappen kunt zetten in de optimalisatie van uw debiteurenbeheer!