Blog

​Procederen voor enkel de incassokosten: toegestaan? | Florijn Incasso

In mijn vorige blog is het procederen voor enkel de incassokosten en rente besproken. Er zijn een aantal uitspraken van meerdere kantonrechters aangehaald die hebben geoordeeld dat de gevorderde kosten niet in verhouding staan tot de gerechtelijke kosten. Deze uitspraken zijn wat mij betreft niet leidend.

Rechtbanken slaan hun eigen weg in

In een soortgelijke zaak in 2015 heeft de kantonrechter in Den Haag anders geoordeeld. In dit geval bestond geen disproportionaliteit tussen de hoogte van de oorspronkelijke vordering en de proceskosten. Deze proceskosten zouden dan ook gewoon bij gedaagde in rekening kunnen worden gebracht. Het lijkt erop dat de rechtbanken ten onrechte een eigen weg zijn ingeslagen gezien het feit dat er geen beleid is omtrent deze procedures.

Wat staat er in het wetboek?

Weliswaar mogen proceskosten op basis van artikel 327 lid van het Wetboek van rechtsvordering door de rechter gecompenseerd worden. Echter wordt er in dit artikel niet gesproken over proceskosten welke disproportioneel zouden zijn ten opzichte van de oorspronkelijke (lage) vordering.

Ook artikel 237 lid van het Wetboek van rechtsvordering biedt de rechter geen uitkomst om de proceskosten te compenseren. Dit artikellid vermeldt dat kosten ​die nodeloos zijn aangewend of zijn veroorzaakt​ voor rekening komen van de partij die deze kosten heeft veroorzaakt. Indien een procedure dient te worden gestart, omdat een debiteur weigert om de rente en de kosten
te voldoen, is er echter op geen enkele wijze sprake van onnodige kosten. Het komt namelijk pas zo ver als een debiteur op geen enkele wijze bereid is om tot betaling over te gaan. Dit brengt met zich mee dat de debiteur in de proceskosten van de schuldeiser zou moeten worden veroordeeld.

Waken voor het compenseren van de proceskosten

Naar mijn mening moeten rechters waken voor het compenseren van de proceskosten op grond van de disproportionaliteit tussen de oorspronkelijke vordering van enkel de incassokosten. Het systeem van incassokosten is namelijk gebaseerd om de wanbetaling van debiteuren tegen te gaan. Door de incassokosten toe te wijzen, maar vervolgens de proceskosten af te wijzen, wordt het systeem teniet gedaan. Het is daarom goed dat er voldoende kantonrechters zijn die de debiteur wel in de proceskosten veroordelen. Zo hoort het ook.

Kunnen wij u bijstaan of heeft u vragen? Neem dan ​contact​ met ons op.