Blog

​Wat als de rente en de incassokosten niet worden voldaan door de debiteur? Lees in de blog van Florijn Incasso meer over dergelijke procedures.

Procederen voor enkel de incassokosten: toegestaan? | Florijn Incasso

Het zal ondernemers niet vreemd voorkomen: een debiteur die de facturen niet betaald, zelfs niet na herhaaldelijke betaalverzoeken. Vaak wordt dan besloten om de vordering ter incasso uit handen te geven. Maar wat is de volgende stap als de rente en de incassokosten ook niet door de debiteur worden voldaan? U leest hier hoe zo’n procedure verloopt.

Rente en incassokosten

Voor ondernemers is de maat snel vol wanneer de debiteur de facturen na meerdere verzoeken niet betaald. Veelal wordt er gekozen om uiteindelijk de vordering uit handen te geven. Afhankelijk van de werkwijze van uw gemachtigde en de bereidheid van de debiteur om te betalen, wordt de factuur in de meeste gevallen door de debiteur uiteindelijk wel voldaan. Maar wat als de rente en de incassokosten door de debiteur niet worden voldaan? Deze kosten moeten namelijk wel worden betaald, het betreft immers kosten die door toedoen van de debiteur zijn gemaakt.

Verdeeldheid onder de rechters

U bent van plan een procedure te starten om ook deze kosten voldaan te krijgen, maar wat vindt de rechtbank hier nu eigenlijk van? In de meeste gevallen bedraagt de rente namelijk slechts enkele euro’s en de incassokosten slechts het laagste tarief van €40,-. Onder de rechters bestaat nog enige verdeeldheid over de vraag of je in een dergelijk geval recht hebt op vergoeding van deze kosten.Begin maart 2015 werd in een tweetal zaken – bij de kantonrechter in Amsterdam en de kantonrechter in Haarlem – overwogen dat de incassokosten van €40,- en de rente voor toewijzing in aanmerking zouden komen. Echter zou de eisende partij wel zelf de proceskosten moeten dragen omdat er volgens de rechters sprake was van disproportionaliteit tussen de gemaakte kosten en de oorspronkelijke vordering.

Procederen is lang niet altijd zinvol

Een vordering die in verhouding tot de proceskosten te laag is, kan dus leiden tot ingrijpen van de rechter. Dan bestaat er een mogelijkheid dat u uw eigen proceskosten dient te betalen. De gemaakte kosten worden in dat geval niet verhaald op de debiteur, waardoor het dus uiteindelijk weinig zin heeft om te procederen voor deze kosten. Uiteindelijk zullen de kosten van de procedure de opbrengst overstijgen. Procederen is in zo’n geval weinig zinvol.

Op soortgelijke wijze werd in 2018 opnieuw door de kantonrechter in Haarlem geoordeeld. Of procederen voor alleen de incassokosten en/of de rente nu daadwerkelijk zinvol is, hangt natuurlijk af van de omstandigheden van het geval. Maar is wat mij betreft in dit geval ondergeschikt. De hoofdvraag blijft namelijk of rechtbanken op de juiste wijze geoordeeld hebben. Een hoger beroep zult u in dit soort zaken niet tegenkomen, simpelweg omdat de vordering te laag is voor een hoger beroep. Echter zijn er ook enkele rechters die in soortgelijke situaties heel anders oordelen dan voornoemde rechtbanken. Bent u benieuwd naar het andersluidende oordeel? Lees het in de volgende blog.

 

Heeft u in de tussentijd vragen over procederen voor incassokosten? Neem contact op met ons kantoor!