Blog

Een zakelijke overeenkomst wordt niet nagekomen. En nu? | Florijn Incasso

Helaas komt het veelvuldig voor: contractpartijen die de verplichtingen uit overeenkomst niet naleven. Florijn Incasso legt uit wat je als schuldeiser kunt doen.

Een overeenkomst wordt niet nagekomen. En nu?

Het is alom bekend dat ondernemers dagelijks meerdere overeenkomsten sluiten. Een goede ontwikkeling, zou je zeggen. Echter, komt het helaas veelvuldig voor: contractpartijen die de verplichtingen uit de overeenkomst niet naleven. Op dát moment schiet de contractpartij tekort en pleegt de contractpartij zogezegd wanprestatie. Maar wat kun je hier
als schuldeiser precies tegen doen? We leggen het je uit.

Dit zegt de wet

De gevolgen van het niet nakomen van de verplichtingen uit een overeenkomst zijn vastgelegd in artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel is bepaald onder welke voorwaarden jij als schuldeiser recht hebt op een schadevergoeding van jouw contractpartij, de schuldenaar:

“Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser
daardoor lijdt te vergoeding, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.’

Tekortkomingen van de schuldenaar

Naar de letter van de wet wordt er onderscheid gemaakt tussen een tekortkoming die de schuldenaar wel kan worden toegerekend en een tekortkoming die een schuldenaar niet kan worden toegerekend. Het is van belang om op de hoogte te zijn van de verschillen. Zo kunnen situaties die te wijten zijn aan overmacht niet aan een schuldenaar worden toegerekend. Van overmacht is in zijn algemeenheid sprake wanneer de tekortkoming het gevolg is van een buiten de schuld van de schuldenaar ontstane en niet voor zijn rekening komende situatie. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een natuurramp of stakingen.

Nakomen van de prestatie

Een tekortkoming die wél aan de schuldenaar toe te rekenen valt verplicht de schuldenaar op basis van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek tot schadevergoeding. Is de nakoming van de verplichting blijvend onmogelijk geworden, bijvoorbeeld omdat een goed inmiddels teniet is gedaan, dan ontstaat er per direct een verplichting voor de schuldenaar om de schade te vergoeden. Mocht de schuldenaar de prestatie nog kunnen nakomen, dan ontstaat het recht op een vergoeding pas wanneer de schuldenaar in verzuim is. De schuldenaar kan een product of dienst immers nog steeds leveren.

Meer weten over zakelijke overeenkomsten en wanprestatie?

In onze volgende blog zal worden besproken wat jij als schuldeiser moet doen wanneer nakoming van de verplichting niet blijvend onmogelijk is geworden. Heb je te maken met een weigerende contractpartij? Dan adviseren we je graag. Mail ons op info @ florijnincasso.nl of neem hier contact met ons op.