Blog

Denies Kor vertelt over sociaal incasseren – Florijn Incasso

Sociaal incasseren is een term die bij Florijn Incasso actueel is. Dit komt grotendeels, omdat we de afgelopen jaren meerdere instellingen in de zorgsector hebben mogen verwelkomen als klant bij Florijn Incasso.

Sociaal incasseren in de zorg

Bij deze klanten is er veelal geen sprake van disputen of onwil maar veel vaker onmacht of afhankelijkheid van familieleden wat de reden is van non betaling. Of de cliënt is (tijdelijk) niet meer woonachtig op het bekende adres door bijvoorbeeld opname in een ziekenhuis. Omdat het vooraf niet altijd duidelijk is wat er speelt is een passende aanpak vereist.

Vriendelijk waar mogelijk, hard waar nodig

Vanzelfsprekend is ons belang de vordering van onze cliënt betaald te krijgen. Er is immers een dienst of product geleverd wat betaald moet worden. De weg daarnaar toe kent bij ons echter verschillende gezichten. De eerste benadering van de cliënt is uiterst vriendelijk en gericht op een oplossing. We maken duidelijk waarvoor we bellen en proberen de herkenning te bewerkstelligen bij de cliënt over het geleverde.

Vervolgens koppelen we de betaling of juist het ontbreken daarvan aan het geleverde en zoeken we naar een manier waarop de cliënt de factuur alsnog kan voldoen. Indien nodig treffen we een betalingsregeling die in verhouding staat tot het verschuldigde en de aflossingscapaciteit. Mocht de cliënt niet begrijpen waarvoor we bellen dan vragen we vaak naar familieleden of naasten die de cliënt helpen met de betalingen. Vaak lukt het om via die weg een betaling te verkrijgen.

Het bewaken van de klantrelatie

Onze insteek is betaling te verkrijgen op een vriendelijke manier die de relatie tussen onze klant en de cliënt niet beschadigd. Deze aanpak werkt in circa. 85% van alle gevallen. In 15% van de dossiers kunnen we dus niet dit resultaat behalen. Hier is dan ook meer aan de hand dan onmacht van de cliënt. Hier is sprake van onwil, een dispuut of het ontbreken van gelden om de vordering te kunnen voldoen. We overleggen met de klant wat de meest passende aanpak zou zijn en adviseren hierbij op basis van onze ervaring. Soms werkt een debiteurenbezoek. In andere gevallen moeten we naar de rechter om ons gelijk te halen, wat vervolgens middels een beslag wordt uitgevoerd. Onze aanpak hangt dus vaak sterk af van de wijze waarop de cliënt meewerkt. We werken bij voorkeur vriendelijk, maar pakken door wanneer dat nodig is!

Wil jij ook sociaal incasseren? Florijn Incasso helpt je graag