Blog

Algemene voorwaarden, wat moet erin staan? Florijn Incasso legt uit

Het is een flinke uitdaging om je algemene voorwaarden te vullen. Florijn Incasso legt uit: lees hier wat er in je algemene voorwaarden moet staan.

In onze vorige blog is het belang van de algemene voorwaarden besproken. De inhoud van de algemene voorwaarden is echter minstens van even groot belang. Want welke bepalingen horen nou wel thuis in de algemene voorwaarden en welke bepalingen absoluut niet? Wij leggen je het uit.

Dit moet er in je algemene voorwaarden staan

Wat er in jouw algemene voorwaarden moet staan, is logischerwijs afhankelijk van een aantal factoren. De branche waarin je werkzaam bent is van belang en met wie je over het algemeen handel drijft zijn van belang. Ook of je een opdrachtgever of opdrachtnemer bent is een belangrijk onderdeel. De volgende zaken mogen in ieder geval niet ontbreken in jouw algemene voorwaarden.

1. Toepasselijkheid

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden is een belangrijk onderdeel van je algemene voorwaarden. Het is namelijk van belang om overeen te komen in welke gevallen de algemene voorwaarden precies van toepassing zijn. Zo is het mogelijk om de algemene voorwaarden ook van toepassing te verklaren op bijvoorbeeld aanbiedingen en/of offertes.

2. Betalingscondities

Wettelijk gezien bedraagt de betalingstermijn na factuurdatum 30 dagen. Echter komt de bevoegdheid je toe om hier in jouw algemene voorwaarden van af te wijken. Daarnaast is het mogelijk om in de algemene voorwaarden op te nemen wat de gevolgen zullen zijn van het te laat betalen van een factuur. Zo kun je bijvoorbeeld bepalen dat de wederpartij in geval van te late betaling incassokosten en rente verschuldigd zal zijn.

3. Aansprakelijkheid

Logischerwijs loop je als ondernemer het risico om aansprakelijk te worden gesteld voor directe en/of indirecte schade die de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst lijdt. In de algemene voorwaarden kun je deze aansprakelijkheid over het algemeen beperken. Het volledig uitsluiten van de aansprakelijkheid is echter niet mogelijk.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het is verstandig om in de algemene voorwaarden op te nemen welk recht op de overeenkomst van toepassing is en welke rechter bevoegd is. Dit voorkomt dat je bij een mogelijk geschil eventueel in het buitenland moet procederen.

Dit mag er wel in je algemene voorwaarden staan

Naast de bovengenoemde onderdelen kunnen zaken als de leveringsvoorwaarden, de garantie, overmacht en beëindiging van de overkomst in de algemene voorwaarden worden opgenomen. Je hebt hierin relatief veel vrijheden. In het Burgerlijk Wetboek staat immers niet wat er in de algemene voorwaarden moet worden vastgelegd. De wet bepaald wél wat er niet in de algemene voorwaarden mag worden opgenomen.

Dit mag er niet in je algemene voorwaarden staan

Benieuwd naar wat er niet in de algemene voorwaarden mag worden opgenomen? Lees dan onze volgende blog.
Kun je niet zo lang wachten? Neem dan contact met me op.

 

Deze blog is geschreven door Hans Meijer, Bedrijfsjurist bij Florijn Incasso.

Deze blog is het tweede deel van een drieluik.
Lees eerst deel 1: Algemene voorwaarden, zijn die wel nodig?
En deel 3: Algemene voorwaarden, wat mag er niet in? Florijn Incasso legt uit.