Blog

Algemene voorwaarden, wat mag er niet in? Florijn Incasso legt uit

Het opstellen van algemene voorwaarden is een flinke klus. De middelen hiertoe zijn echter niet eindeloos. In de algemene voorwaarden worden namelijk vaak bepalingen opgenomen die daar juridisch gezien helemaal niet thuis horen. In deze blog leggen we uit wat er niet in je algemene voorwaarden mag staan.

Bepalingen in je voorwaarden

Los van het feit dat elke branche in principe zijn eigen algemene voorwaarden kan en wil samenstellen, dien je jezelf op een maximale wijze te beschermen. Dit doe je door bepalingen op te nemen in je algemene voorwaarden. Maar niet elke bepaling mag dus ook daadwerkelijk in je algemene voorwaarden staan. De twee belangrijkste soorten bepalingen die op grond van het Burgerlijk Wetboek niet zijn toegestaan zijn de volgende:

 

 

1. Kernbedingen

Zaken die de kern van de prestatie aangeven, de zogenaamde kernbedingen. De belangrijkste inhoudelijke zaken horen in de overeenkomst thuis, en niet in de algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder andere de prestatie zelf (wat wordt er precies geleverd), de prijs, de kwaliteit en de duur van de overeenkomst,

2. Onredelijk bezwarende bedingen

Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat partijen bij het aangaan van een samenwerking elkaars algemene voorwaarden lezen. In sommige gevallen worden er in de algemene voorwaarden bepalingen opgenomen, die voor consumenten onbegrijpelijk zijn. Hierdoor kunnen deze als onredelijk bezwarend worden aangemerkt. De wet hanteert zowel een zwarte als een grijze lijst (artikel 6:236-237 BW) met onredelijk bezwarende bepalingen voor de consumentenvoorwaarden

Zwarte en grijze lijst

Daarnaast zijn er een tweetal lijsten waar rekening mee gehouden dient te worden. Op de zwarte lijst staan bepalingen die per definitie verboden zijn. Deze mogen niet in de algemene voorwaarden worden opgenomen. Op de grijze lijst staan de voorwaarden die wellicht als onredelijk bezwarend kunnen worden aangemerkt. Hierbij bestaat de mogelijkheid om aan te tonen dat het gebruik in een desbetreffende kwestie niet onredelijk bezwarend is. Echter om het zekere voor het onzekere te nemen kan je jezelf het beste onthouden van bepalingen die op de grijze lijst staan.

Uitzondering

In geval van overeenkomsten tussen bedrijven zijn de grijze en zwarte lijst niet van ‘dwingend recht’, zogenaamde wettelijke bepalingen waar niet van mag worden afgeweken. Echter, indien een van de partijen van mening is dat een bepaalde bepaling als onredelijk bezwarend geldt, bestaat de mogelijkheid dat de rechter hierin meegaat wanneer de bepaling op de grijze of zwarte lijst staat.

Meer weten over algemene voorwaarden?

Zoals je ziet gaat het opstellen van de algemene voorwaarden niet over één nacht ijs. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Neem dan contact met me op. Deze blog is het laatste deel van een drieluik.

 

Deze blog is geschreven door Hans Meijer, Bedrijfsjurist bij Florijn Incasso.

Lees hier deel 1: Algemene voorwaarden, zijn die wel nodig? en deel 2: Algemene voorwaarden, wat moet erin staan?