Blog

Wet Incassokosten: particuliere debiteur | Florijn Incasso

Florijn Incasso legt uit hoe de Wet Incassokosten (WIK) werkt ingeval van een particuliere debiteur.

De vorige blog heb gewijd aan de regels die gelden voor een aanmaning aan een zakelijke partij. In deze blog zal ik ingaan op de regels en voorwaarden wanneer de debiteur een particulier is.

In gebreke stellen

Zoals eerder aangegeven gelden bij zakelijke en particuliere debiteuren verschillende regels omtrent het correct in gebreke stellen van de debiteur. De particuliere debiteur wordt namelijk beschermd door de wet en hiervoor is het noodzakelijk dat er een zogenoemde 14-dagen brief wordt verstuurd.

Termijn 14-dagen brief

Omtrent de veertien dagen is echter nog altijd veel onduidelijkheid. Hoe zit dit nu precies en vanaf welke dag begint deze termijn te lopen? De Hoge Raad heeft in november 2016 duidelijkheid gegeven over de wijze hoe we met deze termijn moeten omgaan. De Hoge Raad heeft hierbij bepaald dat de termijn van deze aanmaning begint te lopen op het moment dat de aanmaning is ontvangen, dus niet op de datum van dagtekening van de brief.

Afbakening van de termijn

Wij hebben onze aanmaning qua termijn aangepast op deze laatste jurisprudentie en schrijven in de aanmaning daarom: “De termijn van veertien dagen vangt aan op de dag nadat u deze brief heeft ontvangen”. Om te kunnen bepalen wanneer de aanmaning is ontvangen door de debiteur, hebben wij de volgende zin toegevoegd in de brief: “Wij gaan ervan uit dat deze brief u binnen twee dagen na dagtekening van dit schrijven heeft bereikt. Mocht deze brief u later hebben bereikt verzoeken wij u dit direct kenbaar te maken aan ons kantoor via de e-mail”. Wanneer de aanmaning deze tekst en dus duidelijke afbakening van de termijn niet bevat, is de aanmaning foutief en wordt deze als niet rechtsgeldig beschouwd door de kantonrechter.

Zakelijke en particuliere relaties

Je kunt dus prima twee aanmaningen aanhouden; één voor zakelijke relaties waarbij je een redelijke termijn stelt en één voor de particuliere relaties waarbij je een termijn stelt van 14 dagen. Over de hoogte van de incassokosten en de correcte wijze van vermelding, zal ik in de volgende blog over schrijven.

Vragen of meer weten?

Mocht je vragen hebben over de WIK aanmaning, mochten er dingen nog onduidelijk zijn of wil je de WIK aanmaning door ons laten controleren op correctheid? Neem dan vrijblijvend contact met ons kantoor op, dan helpen we je graag verder.

 

Deze blog is geschreven door Thomas Pentinga,
Incassospecialist bij Florijn Incasso.