Blog

Wet Incassokosten: hoogte van de incassokosten | Florijn Incasso

Florijn Incasso legt uit hoe je de hoogte van de incassokosten kunt berekenen. Lees snel verder.

In de vorige blog schreef ik over de termijn welke gesteld wordt in de aanmaning en de aanvang hiervan. Naast de termijn dient ook de exacte hoogte van de incassokosten voor een particuliere debiteur te worden vermeld.

Zo moet het niet

Er heerst niet alleen onduidelijkheid over de termijnen, maar ook over het vermelden van de incassokosten op de aanmaning. In de praktijk zien we bijvoorbeeld vaak dat op de aanmaning vermeld staat dat iemand een maximaal of juist minimaal bedrag verschuldigd is. In andere gevallen worden er helemaal geen kosten vermeld, maar enkel dat de debiteur aansprakelijk is voor de incassokosten. Dit soort dingen zorgen er voor dat de aanmaning zijn rechtsgeldigheid verliest. Alleen al door het schrijven van de woorden: “maximale incassokosten bedragen:” ontkracht je de volledige aanmaning.

Vaststellen van de incassokosten

Hoe moet het dan wel? Je dient een exact bedrag aan incassokosten te noemen. Indien je niet zeker bent welk bedrag dit is, kan je hiervoor het rekenmodel op de website van Florijn Incasso raadplegen. Er is de eventuele mogelijkheid om BTW over de incassokosten te berekenen. Het verhaal omtrent het wel- of niet berekenen van de BTW in de aanmaning is simpeler dan het lijkt. De vraag die hier geldt, is of je als schuldeiser belasting betaalt over de door jullie gestuurde facturen. Indien dit zo is, kan je de standaard aanmaning gebruiken en hoeft er niets vermeld te worden omtrent de BTW over de incassokosten.

Vrijgesteld van BTW

Er zijn echter partijen welke vrijgesteld zijn van BTW, zoals bijvoorbeeld sportverenigingen of stichtingen. Indien je hiertoe behoort, kan je eveneens de BTW vorderen over de incassokosten. Je dient hiervoor een extra regel in de aanmaning op te nemen, waarin je aangeeft dat de incassokosten inclusief BTW zijn. Vermeld hierbij dat jullie de BTW over de incassokosten niet kunnen verrekenen en dat derhalve de incassokosten incl. BTW worden gevorderd. Noem hierbij in de aanmaning ook het bedrag aan incassokosten incl. BTW, anders volstaat de aanmaning niet.

Onduidelijkheden of een vraagstuk voorleggen?

Mocht je vragen hebben over de WIK aanmaning of wil je het door ons laten controleren op correctheid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, dan helpen we je graag verder.


Deze blog is geschreven door Thomas Pentinga,
Incassospecialist bij Florijn Incasso.