Blog

Wet Incassokosten: de belangrijkste feiten samengevat | Florijn Incasso

Florijn Incasso legt uit hoe de wet incassokosten werkt voor de zakelijke en particuliere debiteur. Lees snel verder.
We hebben in de afgelopen drie blogs kort uiteengezet wat de voorwaarden zijn voor een correcte vermelding van incassokosten. In deze blog zullen we alle voorwaarden nogmaals op een rij zetten.

Zakelijke debiteur

Indien er sprake is van een zakelijke debiteur, dus een schuldenaar die uit naam van een beroep of bedrijf handelt, gelden er geen strikte voorwaarden. Het is hierbij echter wel van belang dat het duidelijk is dat de debiteur in verzuim is en in gebreke wordt gesteld. Daarnaast dient er een redelijke termijn te worden gegeven om de vordering zonder bijkomende kosten te betalen.

Particuliere debiteur

Indien sprake is van een particuliere debiteur, zijn er wat meer regels waarmee rekening dient te worden gehouden:

  • Er dient een termijn te worden gegeven van 14 dagen om de vordering zonder bijkomende kosten te voldoen;
  • Hierbij dienen 2 dagen voor verzenden en ontvangst in acht te worden genomen;
  • De exacte hoogte van de incassokosten dient te worden vermeld (controleer hoe hoog deze kosten zijn).

Indien aan één van bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, zal de aanmaning door de kantonrechter niet als rechtsgeldig worden gezien, conform artikel 6:96 BW.Bij het bovenstaande dient volledigheidshalve vermeld te worden dat eveneens een correcte omschrijving van het openstaande saldo in de aanmaning opgenomen te worden.

Meer weten of even sparren?

Schroom niet om contact met mij op te nemen, ik vertel je graag meer over de voorwaarden en toepasselijkheid van de WIK.

Deze blog is geschreven door Thomas Pentinga, Incassospecialist bij Florijn Incasso.