Aanmaning ontvangen

U heeft een aanmaning ontvangen.

In onze online omgeving kunt u reageren op deze aanmaning en direct een betaling doen. Bij de sommatie heeft u mogelijk de logingevens gekregen van ons. Heeft u deze niet ontvangen neem dan contact op met een medewerker van Florijn Incasso om deze alsnog te krijgen.

In onze omgeving kunt u kijken welke dossiers wij tegen u in behandeling hebben, wat er totaal verschuldigd is en u kunt direct betalen. Mocht dit niet in eens mogelijk zijn kunt u een voorstel doen tot het treffen van een betalingsregeling. Ook kunt u direct in het dossier reageren. U kunt dit voor zowel een individuele zaak doen maar ook voor meerdere zaken tegelijk. Onze omgeving hebben wij in twee talen gebouwd. Wel zo makkelijk.

Veelgestelde vragen

Mocht u het niet eens zijn met de vordering dan kunt u verweer voeren. Onderbouw uw verweer goed en vermeldt ook hierbij ons dossiernummer. Wij leggen vervolgens uw verweer voor aan onze opdrachtgever en reageren vervolgens op uw verweer. U kunt uw verweer sturen naar Florijn Incasso, Zwedenlaan 22, 9403 DE Assen of e-mailen aan info@florijnincasso.nl.

In principe dient u de vordering in één keer aan ons te voldoen binnen de aangegeven termijn in de brief die wij u hebben toegezonden. Als dit niet lukt, kunt u een voorstel tot betaling sturen aan ons. Stuurt u hierbij uw dossiernummer mee. Het kan zijn dat wij u vragen een inkomsten en uitgavenformulier in te vullen zodat wij uw voorstel kunnen toetsen aan uw financiële ruimte. Als u reeds gedagvaard bent kunt u geen regeling meer treffen en dient het totale bedrag te zijn voldaan binnen drie dagen voor de zittingsdatum.

Mocht u de vordering al betaald hebben stuurt u ons dan een kopie van het betalingsbewijs toe. Dit mag een bankafschrift zijn of een verklaring van de eisende partij dat u reeds betaald hebt. U kunt dit sturen aan Florijn Incasso, Zwedenlaan 22, 9403 DE Assen of aan ons e-mailen info@florijnincasso.nl Vermeld vooral het dossiernummer zodat wij uw bericht kunnen koppelen aan het bij ons bekende dossier.

U betaalt inderdaad niet alleen het oorspronkelijke, verschuldigde bedrag (de zogenoemde hoofdsom). Ook de rente en de gemaakte kosten worden aan u doorberekend omdat u in verzuim bent gebleven.

U kunt de vordering voldoen door het totale bedrag binnen de aangegeven termijn over te maken aan Florijn Incasso op derdengeldenrekening NL22RABO0132588668. Vermeld bij betaling ons dossiernummer. U vindt ons dossiernummer en de gestelde termijn waarbinnen u de vordering dient te voldoen in de brief die wij u hebben toegezonden. Betalen kan ook nu direct via iDeal.

 

Betaal via iDeal