Wie is Florijn?

wie is florijn

Wie is Florijn

Wij zijn een jong en ambitieus kantoor met een bereikbare klantgerichte aanpak. U doet zaken met Florijn omdat we ‘echt’ rekening houden met uw wensen. Met een gezonde eagerness en drive incasseren wij uw vorderingen. We maken hierbij nagenoeg geen onderscheid in omvang van uw hoofdsom of rechtsvorm. Elke vordering is voor u immers één teveel. De meeste kosten van ons kantoor weten wij voor u op uw debiteur te verhalen.

Wij zijn trots op de incassoscores die we elke dag weer opnieuw realiseren. Door snel in contact te komen met uw debiteuren slagen we er in ook eerder te incasseren. Wij gebruiken traditionele manieren van communiceren maar passen ook nieuwe media toe om debiteuren te traceren en aan te sporen uw vordering te voldoen. In onze aanpak houden we rekening met de klantrelatie die er met uw debiteur bestaat. Betalingsregeling zijn vanzelfsprekend, in overleg met u, mogelijk. Soms ontkomen we er niet aan kosten te moeten maken in een dossier. Dit bijvoorbeeld in het geval van een gerechtelijke procedure of indien uw debiteur verweer voert. Voordat we kosten maken overleggen we dit met u. Florijn verrast u daarmee nooit met onverwachte kosten.

lees meer/minder
incasso

incasso

Eerder incasseren

Incasso (buiten gerechtelijk)    

In de minnelijke fase schrijven wij de debiteur aan voor de vervallen facturen. In de sommatie berekenen wij incassokosten en rente door aan de debiteur. Omdat Florijn graag snel de vordering wil incasseren hanteren we korte termijnen in de sommaties. Wij zoeken vroegtijdig telefonisch contact met de debiteur en maken gebruik van sms-sommatie, e-mail en bezoeken desgewenst de debiteur. Als volledige betaling uitblijft in het buitenrechtelijke traject, verzorgt Florijn het gerechtelijke traject.

Incasso (gerechtelijk)

De juristen van Florijn stellen een dagvaarding op en behartigen de belangen van de klant tijdens de gerechtelijke procedure. In dit traject is er regelmatig overleg met de klant en wordt samen de koers uitgezet. Florijn werkt met deurwaarders die op regiebasis door Florijn worden aangestuurd om de grip op de zaak te kunnen behouden. De opdrachtgever wordt bij elke stap geïnformeerd over de risico’s en eventueel te maken kosten.

High Volume Incasso

Door onze transparante en scherpe werkwijze is het altijd rendabel ook relatief kleine vorderingen aan oms uit te besteden. Wij zijn dan ook gespecialiseerd in high volume incasso, ofwel bulkincasso. Wij hebben automatisering hoog in het vaandel en bij bulk incasso is digitale aanlevering of zelfs uitlezen uit uw systemen een vanzelfsprekendheid. De werkwijze verschilt niet van het individuele incassotraject: wij sommeren uw debiteuren per brief, telefoon, e-mail en sms.

FLORIJN INCASSO is intermediar

voor o.a. kredietverzekeringen en factoring

lees meer/minder
Nieuws

7.04 Zo worden ontevreden huurders in Groningen bedonderd

170407 overeenkomsthuur

Betaald worden om iets juist níet te doen. In de stad Groningen gaat een overeenkomst rond waarin juridisch adviseurs beloven dat ze geen zaken aanspannen bij de Huurcommissie tegen bepaalde verhuurders van panden. Deskundigen reageren geschokt. 'Dit zijn zeer laakbare praktijken'.

We kregen de overeenkomst van iemand die werkzaam is in de huursector. En het is geen uitzondering, bevestigen meerdere bronnen. Hoe vaak dit soort afspraken precies worden gemaakt, is onduidelijk. Zowel de verhuurder als het adviesbureau beloven namelijk in de overeenkomst dat ze hun afspraak geheim houden.

Hoe zit dit?
Kern van de overeenkomst is dit: een juridisch adviesbureau belooft dat het geen zaken zal aannemen van ontevreden huurders van een bepaald complex. In ruil daarvoor betaalt de huurbaas het adviesbureau 1500 euro.

Waarom zouden een verhuurder en een juridisch adviesbureau een dergelijke afspraak maken? Voor het antwoord op die vraag moeten we inzoomen op de vraag hoe geschillen in de huursector worden behandeld. En welk bedragen er in omgaan.

Ontevreden
Als huurders ontevreden zijn over de hoogte van de huur of de servicekosten, kunnen ze naar de Huurcommissie stappen. Dat kunnen ze zelf doen, of ze kunnen zich laten vertegenwoordigen door een juridisch adviesbureau. In de stad Groningen zijn verschillende juridische bureaus en adviseurs actief.

Traject Huurcommissie
Het beginnen van een procedure bij de Huurcommissie kost 25 euro. Het traject bij de Huurcommissie kan zo'n vier maanden duren. Dat duurt nog langer als een van de partijen in beroep gaat bij de rechter. Het zijn procedures waarvoor soms juridisch uitzoekwerk nodig is. Dit maakt het aantrekkelijk voor verhuurders om zaken af te kopen, zodat ze minder geld verliezen aan proceskosten en de uitspraak van de Huurcommissie. In de stad Groningen geeft de Huurcommissie namelijk in ongeveer zeventig procent van de gevallen de huurder gelijk, zo bleek uit onderzoek van Sikkom in 2015.

Handen vol aan klachten Stadjers
In de gemeente Groningen stappen relatief veel inwoners naar de Huurcommissie. Dat bleek vorige week uit een vergelijking van RTV Noord, gebaseerd op de openbare databank van de Huurcommissie. In Groningen is één uitspraak per 84 inwoners, op afstand gevolgd door Amsterdam met één uitspraak per 119 inwoners. 

Overeenkomst
RTV Noord kreeg de overeenkomst in handen van iemand die actief is in de huursector. Er staat concreet in dat een bureau 1.500 euro krijgt van een verhuurder als het bureau in de komende vijf jaar geen nieuwe zaken aanneemt van huurders in een wooncomplex. Huurders zelf weten niet dat die afspraak bestaat, want verhuurder en adviseur spraken af dat ze er over zwijgen.

Geschokt
Juriste Denise Zonnebeld van juridisch adviesbureau Frently: 'Dit vind ik echt niet kunnen. Wij juristen moeten opkomen voor het belang van de huurders die we vertegenwoordigen en niet voor de andere partij. Dit ondermijnt het vertrouwen van huurders in ons.' 

Laakbaar
Strafrechtadvocaat Niek Heidanus zegt: 'Ik kijk met grote verbazing naar deze overeenkomst. Juridisch gezien denk ik niet dat je het kan verbieden. Het is wel moreel zeer verwerpelijk gedrag om op deze manier huurders uit te sluiten.'

Dubieus
Marcel Trip van de Woonbond is verbaasd: 'Dit is een vreemde overeenkomst, die we nog niet eerder gezien hebben. In principe kan een commercieel bureau dergelijke afspraken maken, maar het is wat ons betreft wel dubieus. Je laat je betalen om zaken niet te voeren. De afgesproken geheimhoudingsplicht doet vermoeden dat de partijen zelf ook snappen dat men dat raar vindt.'

Huurcommissie
Woordvoerder Martin Noorman van de Huurcommissie zegt: 'De Huurcommissie is niet op de hoogte van dergelijke overeenkomsten. In de praktijk is de Huurcommissie daar nog niet mee geconfronteerd. Toegankelijkheid en onpartijdigheid zijn belangrijke waarden voor de Huurcommissie. Overeenkomsten die huurders of verhuurders belemmeren om gebruik te maken van de diensten van de Huurcommissie sluiten hier niet bij aan.'

Laagdrempelig:
Natuurlijk hoef je niet per se een juridisch adviesbureau in de arm te nemen als je een zaak wil aanspannen bij de Huurcommissie. Woordvoerder Martin Noorman: 'De dienstverlening van de Huurcommissie is laagdrempelig. De meeste huurders en verhuurders behartigen hun eigen zaken en laten zich dus niet bijstaan door juridische adviesbureaus.'

Deskundigheid
Denise Zonnebeld van Frently vraagt zich af of dat verstandig is: 'Het is inderdaad laagdrempelig om een zaak te voeren bij de Huurcommissie, maar er komt wel veel juridisch uitzoekwerk bij kijken. Het is handig om een deskundige dat werk voor je te laten doen. Dan heb je een grotere kans om de procedure te winnen met beter resultaat.' 

Uit de tent
Omdat de overeenkomst niet formeel is ondertekend, noemen we de namen van het juridisch adviesbureau en de verhuurder niet. Omdat er namen in worden genoemd van cliënten of hun woonadres hebben we die zwart gemaakt. 

De eigenaar van het betreffende adviesbureau beweert tegenover ons dat hij de overeenkomst heeft opgesteld na mondeling overleg met de verhuurder. Hij zegt dat hij hiermee de verhuurder uit de tent wilde lokken. Het adviesbureau had namelijk al eerder in de praktijk over dergelijke overeenkomsten gehoord, en wilde er op deze manier achter komen welke bedragen hiermee gemoeid zijn. 

Reactie verhuurder
De verhuurder die in de overeenkomst wordt genoemd ontkent dat hij iets met de overeenkomst te maken heeft wanneer wij deze aan hem voorleggen. In het gesprek gaf hij aan dat hij zijn medewerkers zou laten zoeken in de archieven van het bedrijf. Later kregen wij te horen dat dit niks heeft opgeleverd.

Sterke zaak
Het valt dus niet met zekerheid te zeggen hoe vaak dergelijke overeenkomsten tussen verhuurder en juridisch adviesbureaus worden gesloten. Wel hebben we met verschillende huurders gesproken die zich verbazen over de manier waarop sommige juridische adviesbureaus opereren. Ondanks dat de huurders een sterke zaak hadden, haakten sommige adviseurs op het allerlaatste moment af, zonder opgaaf van redenen.

Wat zijn je ervaringen?
RTV Noord wil graag in contact komen met mensen die ervaringen hebben met dit soort praktijken. Je kunt mailen naar cbakker@rtvnoord.nl

Lees ook:
Huurcommissie heeft handen vol aan conflicten in Groningen
Bemiddelingsbureaus maken misbruik van kwetsbaarheid huurders
Woonbond: 'Huurders Student Hotel maken goede kans geld terug te krijgen'
Driekwart Groningse studenten betaalt teveel huur

31.03 Betalingstermijn langer dan 60 dagen tussen grootbedrijf en MKB niet langer geldig

acceptgiro2

Eerder schreef ik dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel “het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen” heeft aangenomen. Het moest echter ook nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Zoals verwacht heeft de Eerste Kamer op 7 maart eveneens ingestemd met de wet om onredelijk lange betaaltermijnen tegen te gaan.

Met de komst van deze wet mogen grootbedrijven tegenover het MKB en ZZP’ers niet langer een betaaltermijn langer dan 60 dagen hanteren. Wanneer zij dat wel doen, zijn zij in overtreding met de wet. Hoewel het de norm is om een factuur binnen 30 dagen te betalen, werden er in de praktijk vaak betaaltermijnen van 90 dagen tot soms zelfs 180 dagen gehanteerd. Dit zorgde ervoor dat veel kleine bedrijven in de financiële problemen kwamen. Deze lange betalingstermijnen tussen het grootbedrijf en de kleinere bedrijven zijn met deze wet niet langer toegestaan. Compliance regels en het MVO statuut binnen Grootbedrijven zullen er voor zorgen dat zij niet in strijd met deze Wet zullen gaan handelen.

Het wetsvoorstel gaat op 1 juli 2017 van kracht. Betalen binnen 30 dagen blijft leidend, maar bedrijven mogen onderling een betalingstermijn van maximaal 60 dagen afspreken. Contracten met een betalingstermijn langer dan 60 dagen zijn dan niet langer geldig. Wanneer er geen nieuwe afspraken worden gemaakt, wordt deze betalingstermijn automatisch 30 dagen.

Bron: Bierens Blog

10.03 VNG: “Pak armoede aan: zorg dat iedereen kan meedoen”

debt schuld bord okt2014

 

‘Betaal ik deze rekening of laat ik eerst de fiets repareren? Vervang ik mijn winterjas of reserveer ik dat geld voor bijles voor mijn zoon? Zal ik de medicijnen maar even laten zitten, avondeten is nu veel belangrijker.’

 

Dagelijks worstelen ruim 810.000 mensen in ons land met deze vragen. Zij kunnen niet of nauwelijks rondkomen, laat staan onverwachte kosten opvangen. Veel mensen maken daarom noodgedwongen schulden. Daarmee lopen zij een groot risico om in een neerwaartse spiraal terecht te komen die hen buiten de samenleving plaatst.

Vooral stellen en ouders van kinderen van 12 jaar en ouder met een laag inkomen hebben grote moeite om maandelijks rond te komen.

 

Elke maand tekortkomen

 

Het NIBUD heeft voor Utrecht uitgerekend dat een stel zonder kinderen op bijstandsniveau 125 euro per maand te kort komt. Ook als zij gebruikmaken van alle toeslagen en armoederegelingen. Voor een gezin met twee kinderen ouder dan 12 jaar op bijstandsniveau kan dat oplopen tot 250 euro per maand. Oorzaak: de hoogte van de uitkering en het kindgebonden budget voor oudere kinderen zijn te laag volgens dit onderzoek in Utrecht.

 

Gedeelde verantwoordelijkheid met Rijk

 

Gemeenten hebben op lokaal niveau mogelijkheden om, in samenwerking met maatschappelijke partners en het onderwijs, in te zetten op armoedebestrijding maar ze lopen daarbij tegen grenzen aan. Armoedebestrijding is een gedeelde verantwoordelijkheid van Rijk en gemeenten. De Rijksoverheid moet de actieve rol van gemeenten ondersteunen en faciliteren. En dat betekent ook: structurele oorzaken aanpakken. Bijvoorbeeld een vereenvoudiging van het systeem van inkomensvoorzieningen en toeslagen, zodat ook kwetsbare groepen hierin hun weg kunnen vinden.

 

Pamflet

 

Wij hebben hier al eerder voor gepleit, Zie ons pamflet ‘Naar een betere aanpak van schulden en armoede’.

 

Oproep aan nieuw kabinet

 

Vandaag heeft de Utrechtse wethouder Victor Everhardt samen met de Armoedecoalitie in zijn stad een dringende oproep aan de toekomstige regering gedaan: ‘Zorg ervoor dat iedereen kan rondkomen en meedoen.’

 

Everhardt: ‘Dagelijks staan mensen in de overlevingsstand. We doen in Utrecht al het mogelijke aan preventie en incidentele ondersteuning, maar dat is vaak niet genoeg. Inkomensbeleid voeren is voorbehouden aan het rijk en niet aan de gemeenten zelf. Daarom onze klemmende oproep aan Den Haag om te zorgen voor voldoende inkomen.’

 

Bron: CreditExpo

23.02 Waarschuwing: criminelen sturen factuur 'Dutch Filmworks'

Heb jij ook een brief gekregen van 'Dutch Filmworks' waarin staat dat je een boete moet betalen wegens het illegaal downloaden van een film? Weg ermee! Deze is niet afkomstig van de organisatie, maar van oplichters die je geld afhandig proberen te maken.

Op de redactie zijn veel klachten binnengekomen over een factuur die wordt verstuurd uit naam van Dutch Filmworks. In het bericht staat dat is geconstateerd dat er vanaf je ip-adres illegaal is gedownload. Ter schikking krijg je een boete van 52,74 euro. Dit bedrag zou je binnen acht dagen moeten overmaken op een onderaan de brief vermeld bankrekeningnummer. Wanneer je dit niet doet moet je zogenaamd 150 euro per gedownloade film betalen en 40 euro incassokosten.

Valse factuur

De boete is niet afkomstig van Dutch Filmworks en je hoeft deze dan ook niet te betalen. Opgelicht?! adviseert je om de brief weg te gooien.

Bron: avrotros

csm Dutch Filmworks cea67abc9d

10.02 Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven stagneert in 2016

acceptgiro

 

In 2016 betaalden bedrijven in Nederland hun facturen gemiddeld na 41 dagen. Dat is ruim één dag sneller dan in 2015, zo blijkt uit de jongste Barometer Betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. In de eerste helft van 2016 bereikte het Nederlands bedrijfsleven nog een laagterecord. In de tweede helft van vorig jaar kantelde deze trend en nam tijdens het vierde kwartaal van 2016 het betaalgedrag zelfs met één dag toe (41,8 dagen).

“We hebben afgelopen jaar de voorlopige bodem van het betaalgedrag van het Nederlands bedrijfsleven aangetikt”, zegt Peter Schoenmaker, director Sales en Development van Graydon. “In de eerste helft van 2016 noteerden we met 40,7 dagen een record. Echter in de laatste helft trad, voor het eerst in twee jaar tijd, een verslechtering op. Deze zal zich helaas in het nieuwe jaar doorzetten.”

Vastgoedsector koploper in snel betaalgedrag, Energiesector het traagst

Op sectorniveau valt in de Graydon Barometer Betaalgedrag af te lezen dat facturen in de Vastgoedbranche met 38 dagen het snelst betaald worden. Daarna volgt de (semi)Overheid met 38,9 dagen. De Vastgoedsector valt met name op omdat deze branche bijna 5 dagen sneller is gaan betalen dan in 2015. Vastgoed is dus niet alleen de sector in Nederland waar de facturen gemiddeld het snelst worden betaald, het is ook de sector die de grootste verbetering heeft laten zien.

Energiebedrijven betaalden facturen vorig jaar met 43,9 dagen het traagst. Ten opzichte van 2015 is dat een toename van anderhalve dag. De IT & Communicatie (43,4 dagen) laat als sector de grootste verslechtering zien in vergelijking met een jaar eerder. In deze sector betaalden bedrijven facturen gemiddeld vijf dagen langzamer dan in 2015.

Zeeland betaalt opnieuw het snelst, Flevoland het traagst

Op provinciaal niveau zien we dat facturen in Zeeland gemiddeld het snelst werden betaald. De provincie kent, net als in 2015, een gemiddelde betaaltijd van 39,5 dagen. De traagste betalers van 2016 bevinden zich in de provincie Flevoland (42,8 dagen). Ondernemers in deze provincie zijn zelfs een dag langzamer gaan betalen dan in 2015. Gedurende het jaar nam het aantal betaaldagen in deze provincie met ruim 8 dagen toe.

Prognose 2017

De positieve trend van het alsmaar beter wordende betaalgedrag hebben we het afgelopen jaar helaas achter ons gelaten. Mede door de tweede helft van 2016, waarin voor het eerst sinds jaren een vertraging van het betaalgedrag optrad, is de prognose van Graydon dat het betaalgedrag zich over het gehele jaar 2017 niet zal verbeteren. De huidige inspanningen die moesten zorgen voor een beter betaalgedrag, hebben niet of nauwelijks uitwerking gehad in de cijfers. Het feit dat er nog steeds sectoren zijn, die een beter betaalgedrag vertonen, schept de verwachting dat de verslechtering in het nieuwe jaar minimaal zal zijn.

 

bron: Creditexpo

3.02 Contactloos betalen vervijfvoudigd in 2016

ing contactloos betalen

Het aantal contactloze betalingen is in 2016 bijna vervijfvoudigd tot 630 miljoen betalingen. Afgelopen december was 23,5 procent van alle pinbetalingen contactloos. Bij twee derde van alle betaalautomaten in Nederland kun je inmiddels contactloos betalen. Ruim 19 miljoen betaalpassen en smartphones zijn daarvoor geschikt.

In het algemeen is elektronisch betalen in 2016 onverminderd sterk gegroeid: het totale aantal pinbetalingen steeg met 10,6 procent en met iDEAL is 27,3 procent vaker betaald.

Pinnen voor kleine bedragen groeit nog steeds bovengemiddeld

In 2016 is er in totaal 3,57 miljard keer gepind, voor een totaalbedrag van 97,3 miljard euro. Terwijl het totale aantal pinbetalingen in 2016 met 10,6 procent steeg, is het aantal pinbetalingen voor bedragen tot 10 euro met maar liefst 17,2 procent toegenomen. Meer dan vier van de tien pinbetalingen zijn nu betalingen onder de 10 euro. Die snelle toename is overwegend het gevolg van de sterke groei van contactloos betalen.

iDEAL mobiel sterk in opmars

2016 was het jaar waarin betalen met iDEAL vanaf een smartphone of tablet definitief is doorgebroken. Het maandelijkse aantal iDEAL mobiel betalingen is het afgelopen jaar gestegen tot bijna 11 miljoen in december 2016. Dat is meer dan het dubbele ten opzichte van december 2015. Het aandeel iDEAL mobiel betalingen is in de laatste maand van 2016 gestegen naar 38,2 procent van het totale aantal iDEAL-betalingen. De introductie in 2016 van diverse mobiele apps waarmee consumenten makkelijk en snel onderling via iDEAL kunnen betalen, zal daar aan bijgedragen hebben.

Op Koningsdag 2016 werd na ruim 10 jaar de miljardste iDEAL-betaling geregistreerd. Sindsdien zijn er alweer 200 miljoen nieuwe iDEAL-betalingen bijgekomen. In heel 2016 zijn er 282,6 miljoen iDEAL-betalingen verricht, voor 23,7 miljard euro. De snelle groei van online winkelen en online facturen betalen heeft ertoe geleid dat het aantal iDEAL-betalingen afgelopen jaar met 27,3 procent nog sterker toenam dan het jaar ervoor (23,2 procent in 2015).

Weinig storingen bij elektronisch betalen

In 2016 zijn er geen grote landelijke storingen bij het pinnen geweest. Wel was er in september een grote telecomstoring die enkele uren duurde en waardoor consumenten kortstondig niet konden pinnen bij sommige ondernemers en winkeliers in het MKB.

De gemiddelde beschikbaarheid van iDEAL voor consumenten, tussen 7 uur ’s ochtends en 1 uur ’s nachts, was afgelopen jaar 99,7 procent. Zowel voor internetbankieren als voor mobiel bankieren lag de beschikbaarheid in 2016 op 99,8 procent.

Bron: Betaalvereniging Nederland

Bron: CreditExpo

19.01 Betalingsachterstand? Neem zelf de regie!

Betalingsachterstand? Neem zelf de regie!

Gisteren, 13:59Redactie DFT (Bron)

Betalingsachterstand of beginnende schulden? Ga niet met de handen in het haar zitten, maar doe er wat aan. Met een aantal telefoontjes kan al veel worden afgesproken, zoals een betalingsregeling. Vaak kan er meer worden geregeld dan u denkt en komt u niet in aanraking met incassobureaus.

Dat het met incassobureaus flink fout kan gaan, werd vandaag duidelijk nu is gebleken dat dat duizenden armlastigen die afgelopen jaren een gerechtsdeurwaarder achter zich aan  kregen, voor vele tonnen zijn opgelicht.

Actie

Beter is om het niet zo ver te laten komen dat er een incassobureau op je wordt afgestuurd. Uit de praktijk blijkt dat er meer te regelen is met schuldeisers dan je van te voren zou denken.

 

Dat is ook de ervaring van van Noëlle Boon. Hoewel ze een studiefinanciering had en een goede bijbaan, lukte het niet meer om de gas- en lichtrekening te betalen, waardoor ze werd afgesloten. Na drie maanden in de kou te hebben gezeten, vond ze dat het zo niet langer kon. Ze belde de energieleverancier en vroeg om een betalingsregeling. Dat kon: zij kreeg weer gas en licht, de leverancier het nog niet ontvangen geld. Niet in één keer, maar Boon betaalde een extra bedrag bovenop de maandelijkse termijn. Na vijftien maanden was ze schuldenvrij.

Afspraken maken

"Mensen steken vaak de kop in het zand bij een betalingsachterstand. Maar als ze bij een leverancier aangeven dat ze het bedrag graag willen terugbetalen maar het nu even niet hebben, kan er vaak een uitzondering worden gemaakt", zegt een woordvoerster van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). "Mensen die op tijd aan de bel trekken en bereid zijn goede afspraken te maken, kunnen een regeling krijgen."

Regeling

Ook Manno de Vries weet er alles van. Door onregelmatige inkomsten lukt het niet altijd om het einde van de maand te halen. De tv die op afbetaling was gekocht, kon niet meer worden betaald. En de zorgverzekering schoot er ook wel eens bij in. Een telefoontje naar de klantenservice, waarbij hij vertelde dat hij geen 100 euro in de maand kon betalen maar wel 50 euro, zorgde ervoor dat thuis nog steeds tv kan worden gekeken. En de zorgverzekeraar wilde ook een regeling treffen.

 

"Aanbieders hebben er natuurlijk ook baat bij dat de rekeningen worden betaald. Nog beter is het als je de leverancier een concreet voorstel doet: leg uit hoeveel geld je per maand kunt missen en bied eventueel perspectief: nu kan ik nog 50 euro per maand missen, maar over zes maanden kan ik 75 euro per maand terugbetalen", legt de zegsvrouw van het Nibud uit.

Tips

Toch een brief van een incassobureau in de bus? De Consumentenbond komt met de volgende tips:

  • Vraag bewijs en geef bij een onterechte vordering direct aan dat je niet betaalt. Het is aan de tegenpartij over te gaan tot dagvaarden.
  • Leg een dossier aan van brieven, reacties en verweer.
  • Raadpleeg je omgeving voor kennis en ervaring.
  • Schakel je rechtsbijstandverzekeraar in (als je bent verzekerd): zij kunnen de incassokosten overnemen. Let wel op de hoogte van het eigen risico van je verzekering.
  • Als je in je recht staat, houd dan voet bij stuk; incassobureaus kunnen niet dagvaarden.

Ook zijn op de site van de Consumentenbond brieven te vinden waarmee je bezwaar kunt maken tegen de vordering van een incassobureau.

Het Nibud geeft op de website, zelfjeschuldenregelen.nl, tips hoe je schulden kunnen aanpakken. Ook zijn daar voorbeeldbrieven te vinden die naar schuldeisers kunnen worden gestuurd.

7.10 Laagste aantal faillissementen sinds begin crisis

debt schuld bord okt2013

Het aantal faillissementen blijft in snel tempo dalen. In september gingen er slechts 374 bedrijven en instellingen bankroet. Dat is het laagste aantal in een maand sinds het begin van de crisis.

In totaal legden in de eerste negen maanden van dit jaar 4549 bedrijven en andere organisaties het loodje. Ten opzichte van de overeenkomstige periode in 2015 is dit een teruggang van bijna 20 procent.

Het aantal faillissementen daalt sinds medio 2014 gestaag. Begin dit jaar leek er nog sprake van een kentering. In de eerste maanden liep het aantal faillissementen weer langzaam op tot een piek in maart. Daarna werd de dalende lijn weer opgepakt.

Lage rente

Volgens Faillissementsdossier wordt de daling grotendeels veroorzaakt door het herstel van de conjunctuur en het aantrekken van het consumentenvertrouwen, mede als gevolg van de lage rente.

Overigens blijft het aantal faillissementen relatief hoog. In de eerste drie kwartalen van 2007, het laatste jaar voor de crisis, gingen slechts 1771 bedrijven en instellingen onderuit. In 2013 bereikte het aantal bankroets met 9885 een record.

Het aantal faillissementen daalde in de eerste negen maanden van 2016 nagenoeg over de gehele linie.

Met een afname van ongeveer een derde ten opzichte van de overeenkomstige periode vorig jaar beleefden de bouw en de ICT procentueel de grootste teruggang.

Vaklieden gevraagd

In de bouw, momenteel de sterkst groeiende bedrijfstak in Nederland, stijgt de omzet al zeven maanden op rij. Vooral de woning- en utiliteitsbouw vertonen een sterke opleving. Er gingen met name minder kleine en gespecialiseerde bedrijven zoals installateurs, schilders, stukadoors en andere vaklieden failliet.

Ondernemersorganisatie Bouwend Nederland kijkt daar niet van op. “Tijdens de crisis hadden deze vaklieden het erg zwaar. Er werd minder vaak een beroep op hen gedaan. Nu er sprake is van een sterke opleving, neemt de vraag weer toe”, schetst woordvoerder Theo Scholte. Dit speelt volgens hem vooral in de woningbouw. “Voor veel consumenten is de crisis voorbij. Er wordt weer druk ge- en verbouwd. Kijk maar om je heen.”

In de ICT gingen 127 bedrijven over de kop tegen 189 in de eerste negen maanden vorig jaar. Met name het aantal ICT-adviseurs dat failliet is gegaan liep terug.

Horeca dissonant

Een van de weinige sectoren waarin het aantal faillissementen slechts marginaal daalde is de horeca. Er gingen meer hotels, restaurants en snackbars op de fles. Een stijging die zich moeilijk laat verklaren; in de horeca stijgen de verkopen al drie jaar op rij. Het aantal failliete cafés nam wel af.

Op provinciaal niveau kenden met name Groningen en Drenthe substantieel minder faillissementen. In de provincie Zeeland nam het aantal deconfitures toe met bijna een derde.

Bron: www.faillissementsdossier.nl

lees meer/minder
creditmanagement

whiteboard

Creditmanagement

Debiteurenbeheer

Florijn is gespecialiseerd in het terugdringen van betalingstermijnen. Ons team debiteurenbeheer  herinnert dagelijks de debiteuren van onze klanten aan de betalings-achterstanden. Geheel uit naam en op briefpapier van onze klant. We houden sterk rekening met de wensen van de klant. Onze efficiënte software maakt het mogelijk op debiteurniveau een passend debiteurenbeleid in te richten. Veelal slagen wij erin de gemiddelde betalingstermijn terug te dringen tegen minder kosten voor de klant. Wij verzorgen debiteurenbeheer in tijdelijke en of permanente situaties bij onze klanten.

Uitwinnen debiteurenportefeuille

Florijn wordt steeds vaker door curatoren en bedrijfsadviseurs benaderd voor het (tijdelijk) uitwinnen van een debiteurenportefeuille. Dit in geval van een faillissement waarbij de curator de activa liquide wil maken of bij bedrijfsovernames waarbij de debiteuren bijvoorbeeld bij de verkopende partij blijven en wel moet worden geincasseerd. Ook banken adviseren hun klanten het debiteurenbeheer uit te besteden of een inhaalslag te maken in het debiteurensaldo. Dit om een betere balans te creëren in de cashflow. Bij het uitwinnen van een debiteurenportefeuille werken wij vaak tegen een succesfee. Ook hierbij geldt, net als bij regulier debiteurenbeheer, dat wij dit veelal goedkoper kunnen verzorgen dan onze klant zelf.

Consultancy

Sommige ondernemers willen het debiteurenbeheer niet uitbesteden maar intern in de eigen organisatie blijven verzorgen. Dit zie je met name bij grotere organisaties waarbij er een eigen afdeling of een selectie van de financiële administratie belast is met het debiteurenbeheer. Florijn heeft de afgelopen jaren meerdere malen onderzoek gedaan naar het huidige debiteurenbeleid binnen organisaties en een advies geschreven over mogelijke optimalisatie. Een onderzoek kan u als ondernemer helpen in het maken van de juiste keuzes voor uw debiteurenbeheer en debiteurenbeleid. Ook het begeleiden en trainen van debiteurenbeheerders blijft essentieel en maakt deel uit van het dienstenpakket van Florijn.

 

lees meer/minder
Calculator
balkjeDSO

Calculator

Door middel van de eerste 4 velden in te vullen ontvangt u direct een overzicht welk effect een verlaging van uw DSO (Days Sales Outstanding) heeft. DSO is het aantal dagen dat facturen uitstaan, voordat deze betaald worden.

 
euro
%
dagen
dagen
euro
euro
euro

Uw debiteurenbeheer uitbesteden?

Wilt u ook weten wat wij voor uw debiteurenbeheer kunnen betekenen? Vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

lees meer/minder
faq

hand2

Begrippenlijst

Een overzicht van diverse begrippen en woorden uit de incasso branche op alfabetische volgorde. Klik op een letter voor het overzicht.

A

Aanzegging

Een aanzegging is een gerechtelijke bekendmaking. Bijvoorbeeld een aanzegging van een openbare verkoop of een aanzegging tot ontruiming.

Advocaat

Een advocaat voert de procedure bij de rechtbank. Ook voert hij het woord tijdens de rechtszitting. Bij Florijn gebruiken wij een advocaat wanneer wij boven de competentiegrens procederen (>25.000 euro) of in het geval van een kort geding of faillissementsverzoek.

Arbitrage

Vorm van geschillenbeslechting waarbij niet de rechter, maar een door partijen zelf aangewezen scheidsrechters (arbiters) een uitspraak doen.

Arrest

Een uitspraak welke wordt uitgesproken door de rechter van het gerechtshof in Leeuwarden.

B

Beschikking

Een procedure welke gestart wordt met een verzoekschrift (echtscheiding, alimentatie of bewind) volgt er een uitspraak genaamd beschikking. Behalve een verzoek tot faillissement, dan noemt men die uitspraak een vonnis. Een beschikking heeft dezelfde rechtskracht als een vonnis. Er kan dus beslag worden gelegd.

Beslag

De deurwaarder legt beslag, hij executeert het vonnis of beschikking. Voorbeelden hiervan zijn beslag op roerende zaken, derdengelden maar ook op loon of beslag op een bankrekening.

Beslag vrije voet (BVV)

Het gedeelte van het periodieke inkomen waar geen beslag op gelegd kan en mag worden. Periodiek inkomen is bijvoorbeeld loon, uitkering, pensioen, levensverzekeringen en alimentatie.

Betekening

Een betekening is een gerechtelijke bekendmaking door een deurwaarder van stukken en mededelingen aan de schuldenaar. Vaak zijn dit dagvaardingen en vonnissen die aan de schuldenaar bekend worden gemaakt.

Buitengerechtelijk

Zonder tussenkomst van rechter of dwangmiddelen proberen tot een oplossing van de zaak te komen.

C

Comparitie van partijen

Een mondelinge horing tijdens de procedure bij de rechtbank. De rechter wil dan inlichten verkrijgen over het geschil. De rechter probeert veelal een schikking te treffen tussen partijen.

Conclusie van antwoord

Een schriftelijke verweer van de gedaagde (ook wel schuldenaar of debiteur) op de inhoud van de dagvaarding. De dagvaarding wordt conclusie van eis genoemd. De reactie hierop heet dan ook conclusie van antwoord.

Conservatoir beslag

Het beslag dat tot doel heeft verhaalobjecten veilig te stellen in het geval dat er niet beschikt wordt over een executoriale titel en er gevreesd moet worden voor verduistering van het verhaalsobject. Een advocaat moet zich tot de president van de rechtbank wenden om verlof te krijgen voor conservatoir beslag, (presidiale titel).

Constatering

Een vaststelling door de deurwaarder van hetgeen hem uit eigen waarneming bekend wordt, ofwel wat hij zelf constateert, daarvan wordt door hem een akte opgemaakt, het zogeheten proces-verbaal van constatering, een proces-verbaal van constatering kan bv. dienen als (aanvullend) bewijsstuk.

Cumulatief beslag

Hiervan is sprake als er meer dan één beslag is gelegd onder dezelfde rechts- of natuurlijk- persoon.

Curator

1. Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen om op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld).
2. In faillissementen is de curator degene die de belangen van de crediteuren behartigd en de activa in het faillissement liquide maakt waarna deze wordt verdeeld over de preferente en concurrente schuldeisers.

Concurrente schuldeiser

Een schuldeiser is welke in faillissement of gerechtelijk verdeling gelijke mede deelt in de opbrengst. Niet wordt bevoorrecht, niet preferent is.

Conclusie van repliek

Repliek is het antwoord van de eiser op de conclusie van antwoord van de schuldenaar.

Crediteur

Een persoon of instelling die geld tegoed heeft van een schuldenaar als gevolg van een overeenkomst tussen schuldeiser en schuldenaar, bijvoorbeeld een leveringsafspraak met betrekking tot goederen of diensten, waar de betaling van een geldbedrag tegenover staat.

D

Dagvaarding

Een dagvaarding is een schriftelijk oproep aan de gedaagde om voor het gerecht te verschijnen. De zogeheten conclusie van eis.

Debiteur

Een debiteur of schuldenaar is degene die een bedrag verschuldigd is aan de eiser.

Derdenbeslag

Een beslag op goederen of gelden van de schuldenaar die onder derden berusten. Bijvoorbeeld beslag op loon, een uitkering of goederen die iemand anders voor de schuldenaar bewaart. Het derdenbeslag wordt gelegd door een gerechtsdeurwaarder in opdracht van de schuldeiser.

Deurwaarder, Gerechtsdeurwaarder

Een deurwaarder wordt benoemd door de Kroon en is belast met een aantal wettelijke taken. Voorbeelden hiervan zijn het uitbrengen van dagvaardingen, exploten, het verrichten van ontruimingen, inbeslagnemingen en executoriale verkopen.

Conclusie van dupliek

Een reactie van gedaagde in de gerechtelijke procedure op een conclusie van repliek, het antwoord van de schuldeiser op de conclusie van antwoord door gedaagde.

Dwangbevel

Een ten uitvoer te leggen bevel om te betalen zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is, dwangbevelen kunnen slechts door bepaalde organen worden uitgevaardigd.

E

Eis

Vordering van de schuldeiser op de schuldenaar.

Eiser

Degene die de gerechtelijke procedure start.

Executie

Het ten uitvoer brengen van vonnissen, beschikkingen, dwangbevelen en akten. Voorbeelden hiervan zijn beslag roerende zaken met openbare verkoop, ontruiming of derdenbeslag.

Executoriaal beslag

Het ten uitvoer leggen van een vonnis na uitspraak van de rechtbank zijnde een executoriale titel. Beslag kan o.a. worden gelegd op vermogensbestanddelen of onder derden.

Executoriale titel

Een vonnis, uitspraak van de rechtbank, beginnende met ‘ in naam der koningin/koning).

Exploot

Algemene naam voor alle stukken die een deurwaarder aan debiteur betekend. Dit door persoonlijke overhandiging of middels een gesloten enveloppe wordt achtergelaten bij debiteur.

F

Faillissement

Een faillissement is een gerechtelijk beslag op het vermogen van een schuldenaar.

G

Gemeentelijke basisadministratie (GBA)

De administratie van de gemeenten waarin iedere gemeente de gegevens van haar bewoners bijhoudt: geboortedatum, geboorteplaats, huwelijksgegevens, verblijfsgegevens en historische verblijfsgegevens (oude adressen). Deze gegevens zijn uit privacy overwegingen niet voor iedereen inzichtelijk. Een deurwaarder is echter wel verplicht ten behoeve van een ambtshandeling de gegevens van de debiteur te controleren.

Griffier

Persoon die een verslag maakt van de zitting en de rechter ondersteunt bij het schrijven van een vonnis. De griffier zit naast de rechter tijdens de zitting.

Griffierecht

Vergoeding van de kosten van de rechter, griffie enz. tijdens een gerechtelijke procedure. Deze kosten komen veelal voor degene die de procedure verliest of worden door partijen samen gedragen bij een mogelijke schikking.

Grosse

Het afschrift (origineel) van het vonnis dat de partij die in het gelijk gesteld is ontvangt.

H

Hoger beroep

Wanneer een van de partijen die betrokken is bij een procedure het niet eens is met de uitspraak kan hij zich in veel gevallen wenden tot een 'hogere' rechter, die een zaak opnieuw gaat beoordelen aan de hand van de ingebrachte bezwaren. Om tegen een vonnis van een kantonrechter hoger beroep te kunnen instellen dient een vordering echter wel een bedrag van tenminste € 1.750,00 te belopen.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Iemand die hoofdelijke aansprakelijk is, is samen met een of meer anderen voor het geheel aansprakelijk voor een bepaalde schuld, hetgeen betekent dat ieder van de hoofdelijk aansprakelijke individueel voor het geheel kan worden aangesproken. Bijvoorbeeld wanneer twee personen met elkaar een rekening bij de bank hebben, er bij de overeenkomst is bepaald dat beide schuldenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn, er een debetsaldo is ontstaan, de ene schuldenaar helemaal geen geld heeft, de andere wel, de bank vervolgens het debetsaldo geheel op de ene schuldenaar kan en mag verhalen. De schuldenaar die in het voorbeeld de gehele schuld betaald, heeft vervolgens een vorderingsrecht op de andere schuldenaar voor wat betreft de helft van de schuld.

Hoofdsom

De verschuldigde, te vorderen, geldsom los van rente en incassokosten.

I

Ingebrekestelling

Een brief aan schuldenaar door schuldeiser waarin schuldeiser stelt dat schuldenaar in verzuim is en schuldenaar een hersteltermijn krijgt. Hierbij wordt schuldenaar gewaarschuwd voor de kosten in het geval schuldenaar in verzuim blijft.

Insolventie

Staat waarin een persoon of onderneming niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Gaat soms vooraf aan faillissement

J

Jurisprudentie

Uitspraken van rechters. Dit vormt de richtlijn voor rechters in vergelijkbare casussen.

K

Kort geding

Procedure om in een spoedeisende zaak snel een beslissing van de rechtbank te krijgen. Dit is een voorlopige uitspraak. Hierna kunnen partijen alsnog naar de rechtbank gaan om de zaak voor te leggen (in een zogenoemde 'bodemprocedure'.

Klacht

U kunt uw klacht over een deurwaarder indienen bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

L

Lijdelijk

In het civiele recht is 'de rechter lijdelijk'. Dat betekent dat hij alleen beslist op de geschilpunten die de partijen zelf naar voren brengen en een afwachtende houding aanneemt. In het strafproces en het bestuursproces is de rechter daarentegen leidend. Hij onderzoekt de zaak die aan hem wordt voorgelegd.

Loonbeslag

Loonbeslag is een vorm van derdenbeslag: beslag onder de werkgever op het loon van de schuldenaar. Loonbeslag wordt door de deurwaarder, in opdracht van een schuldeiser, uitgevoerd.

M

Mediation

Een manier om zonder tussenkomst van een rechter een geschil op te lossen (minnelijk)

Minnelijk (incasso)

In het minnelijke incassotraject (ook wel buitengerechtelijk genoemd) proberen de partijen zonder tussenkomst van de rechter of dwangmiddelen tot een oplossing van de zaak te komen.

Minnelijk schikking

Akkoord bereikt zonder tussenkomst van de rechter. Dit akkoord heeft geen rechtelijk karakter. Lees, bij niet nakoming moet eerst een titel behaald te worden bij de rechter alvorens er beslag gelegd kan worden.

N

Niet-ontvankelijk

Niet vatbaar voor berechting. De niet-ontvankelijkheid wordt bepaald door de rechter, bijvoorbeeld omdat een zaak te lang heeft gelegen of omdat de termijn waarbinnen het beroep binnen had moeten zijn, is overschreden.

O

Openbaar exploot

Een exploot dat moet worden betekend aan iemand zonder bekende woon- of verblijfplaats wordt. Het exploot wordt aan het parket van het openbaar ministerie betekent bij het gerecht van de plaats waar de zaak moet dienen. Tevens wordt een verkorte versie van het exploot gepubliceerd in de krant, de oproepingstermijn voor dagvaarding is drie maanden.

In het geval dat er geen woon- of verblijfplaats in Nederland bekend is maar wel in Europa wordt het exploot betekend conform de regelgeving opgenomen in o.a. de Europese Betekeningsverordening.

Ontruiming

Een gerechtsdeurwaarder mag de debiteur dwingen een onroerende zaak (pand) te verlaten als deze in gebreke blijft. Ontruiming kan uitsluitend met een gerechtelijk bevel (vonnis van kantonrechter). De gerechtsdeurwaarder haalt alle goederen die niet bij het betreffende pand horen uit dat pand en plaats deze op straat. Deze goederen worden vervolgens door de gemeente afgevoerd en opgeslagen of als afval afgevoerd. Ook mensen en dieren die in het pand aanwezig zijn worden daaruit gezet. Ontruiming heft de schuld van de debiteur niet op: de geldvordering blijft gehandhaafd vermeerderd met alle kosten van de ontruiming.

P

President

De voorzitter van een rechtbank, een gerechtshof en van de Hoge Raad heet president. Ook de rechter die een zitting van een rechtbank of hof voorzit wordt president of voorzitter genoemd.

Proceskosten

Salarissen en voorschoten van advocaten en verdere(noodzakelijke) gerechtskosten zoals onder andere kosten salaris gemachtigde.

Preferente schuldeiser

Een schuldeiser welke in faillissement voorrang heeft op andere schuldeisers bij het innen van hun vorderingen.

Q

Geen begrip gevonden

R

Requirant

Degene die een vordering indient ook wel eisende partij of schuldeiser genoemd.

Rol

Een lijst van de zaken die op de zitting worden behandeld.

S

Salaris gemachtigde

Het salaris van de gemachtigde in een procedure, het salaris is verschuldigd op het moment dat de dagvaarding is betekend, een van de partijen kan worden veroordeeld tot betaling van het salaris van de gemachtigde van de ander, de hoogte van het salaris is afhankelijk van het belang van de zaak en de hoeveelheid werkzaamheden die zijn verricht. Er wordt een standaard tarief gehanteerd dat gebaseerd is op afspraken die zijn gemaakt met kantonrechters, een kantonrechter heeft bevoegdheid het salaris te matigen. Het salaris dekt over het algemeen niet het werkelijke honorarium.

Schuldenaar

De schuldenaar is degene die een betaalverplichting jegens een opdrachtgever niet is nagekomen. Ook wel gerequireerde of gedaagde genoemd.

Sommatie

Een sommatie is een aanmaning tot betaling. Veelal gezonden door een incassobureau of deurwaarderskantoor.

Surseance van betaling

Wettelijk uitstel van betaling.

T

Titel

Juridische basis bijvoorbeeld vonnis, notariële akte, dwangbevel of beschikking

Toevoeging

Beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand waarmee een rechtzoekende voor een bepaalde procedure een raadsman wordt toegewezen. Dit in geval de gedaagde de kosten voor zijn verdediging niet kan dragen in verband met een te laag inkomen.
Uitvoerbaar bij voorraad
Indien in een titel de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad is verklaard betekent dat de tenuitvoerlegging kan aanvangen en worden voortgezet ongeacht of er een rechtsmiddel (bv. hoger beroep of verzet) tegen de veroordeling wordt ingesteld.

U

Geen begrip gevonden.

V

Verstek

Wanneer de gedaagde geen gehoor geeft aan zijn recht zich te verdedigen in de procedure. Gedaagde komt dus niet naar de zitting en voert geen schriftelijk verweer (conclusie van antwoord). Verstek leidt veelal tot toewijzing van de eis, tenzij de eis door de rechter ongegrond of onrechtmatig wordt verklaard.

Verzet

Bezwaar welk iemand kan indienen die bij verstek (afwezigheid) veroordeeld is.

Vonnis

Een vonnis is een beslissing van een rechter in dagvaardingsprocedures.

Vordering

Het totaal van de hoofdsom, vermeerderd met rentes en toeslagen voor de gemaakte kosten in de betreffende zaak.

W

Wettelijke rente

De rente die wettelijk verschuldigd is bij het te laat betalen van de geldsom. Hierin wordt een onderscheidt gemaakt tussen consumenten en handelstransacties.

WSNP

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen biedt natuurlijke personen (personen waarbij geen sprake is van een eigen bedrijf) met financiële problemen een perspectief op een schuldenvrije toekomst. Gedurende drie jaren wordt een gedeelte van het inkomen gereserveerd voor aflossing aan de schuldeisers. Na drie jaren en goed gedrag (geen nieuwe schulden gemaakt) krijgt de debiteur een schone lei wat zoveel betekent dat de schuldeiser zijn schuld niet meer kan verhalen op de natuurlijke persoon. Belangrijke voorwaarden voor toelating zijn dat de schulden ter goeder trouw zijn ontstaan en dat een vrijwillig akkoord over afbetaling niet meer mogelijk is. Tevens dient de natuurlijk persoon zich in de periode van drie jaar te onthouden van het maken van nieuwe schulden.

X

Geen begrip gevonden.

Y

Geen begrip gevonden.

Z

Geen begrip gevonden.

lees meer/minder
Contact
balkjeFlorijn

Contact

Zwedenlaan 22

Hier houden wij kantoor

 

Florijn Incasso B.V.

Zwedenlaan 22,
9403 DE Assen

T. 0592 - 820 220
E. info@florijnincasso.nl
B. Derdenrekening NL22RABO0132588668

KVK: 02318648
BTW: NL.00.16.09.877.B.01

Routebeschrijving naar ons kantoor?

balkjeFlorijn

diensten

lees meer/minder
Tarieven

Tarieven

Bij Florijn zijn wij transparant in onze kostenstructuur. Ja, we willen graag geld verdienen maar dan bij voorkeur doordat de debiteur onze kosten voldoet. Voor wij kostenverhogende stappen nemen in een dossier overleggen wij dit met u als opdrachtgever. U wordt dan ook nooit verrast door een nota van ons kantoor.

In de bijlage treft u een drietal mogelijkheden aan op basis waarvan we kunnen samenwerken.

klik hier voor onze tarieven

 

lees meer/minder

7.04 Zo worden ontevreden huurders in Groningen bedonderd

170407 overeenkomsthuur

Betaald worden om iets juist níet te doen. In de stad Groningen gaat een overeenkomst rond waarin juridisch adviseurs beloven dat ze geen zaken aanspannen bij de Huurcommissie tegen bepaalde verhuurders van panden. Deskundigen reageren geschokt. 'Dit zijn zeer laakbare praktijken'.

We kregen de overeenkomst van iemand die werkzaam is in de huursector. En het is geen uitzondering, bevestigen meerdere bronnen. Hoe vaak dit soort afspraken precies worden gemaakt, is onduidelijk. Zowel de verhuurder als het adviesbureau beloven namelijk in de overeenkomst dat ze hun afspraak geheim houden.

Hoe zit dit?
Kern van de overeenkomst is dit: een juridisch adviesbureau belooft dat het geen zaken zal aannemen van ontevreden huurders van een bepaald complex. In ruil daarvoor betaalt de huurbaas het adviesbureau 1500 euro.

Waarom zouden een verhuurder en een juridisch adviesbureau een dergelijke afspraak maken? Voor het antwoord op die vraag moeten we inzoomen op de vraag hoe geschillen in de huursector worden behandeld. En welk bedragen er in omgaan.

Ontevreden
Als huurders ontevreden zijn over de hoogte van de huur of de servicekosten, kunnen ze naar de Huurcommissie stappen. Dat kunnen ze zelf doen, of ze kunnen zich laten vertegenwoordigen door een juridisch adviesbureau. In de stad Groningen zijn verschillende juridische bureaus en adviseurs actief.

Traject Huurcommissie
Het beginnen van een procedure bij de Huurcommissie kost 25 euro. Het traject bij de Huurcommissie kan zo'n vier maanden duren. Dat duurt nog langer als een van de partijen in beroep gaat bij de rechter. Het zijn procedures waarvoor soms juridisch uitzoekwerk nodig is. Dit maakt het aantrekkelijk voor verhuurders om zaken af te kopen, zodat ze minder geld verliezen aan proceskosten en de uitspraak van de Huurcommissie. In de stad Groningen geeft de Huurcommissie namelijk in ongeveer zeventig procent van de gevallen de huurder gelijk, zo bleek uit onderzoek van Sikkom in 2015.

Handen vol aan klachten Stadjers
In de gemeente Groningen stappen relatief veel inwoners naar de Huurcommissie. Dat bleek vorige week uit een vergelijking van RTV Noord, gebaseerd op de openbare databank van de Huurcommissie. In Groningen is één uitspraak per 84 inwoners, op afstand gevolgd door Amsterdam met één uitspraak per 119 inwoners. 

Overeenkomst
RTV Noord kreeg de overeenkomst in handen van iemand die actief is in de huursector. Er staat concreet in dat een bureau 1.500 euro krijgt van een verhuurder als het bureau in de komende vijf jaar geen nieuwe zaken aanneemt van huurders in een wooncomplex. Huurders zelf weten niet dat die afspraak bestaat, want verhuurder en adviseur spraken af dat ze er over zwijgen.

Geschokt
Juriste Denise Zonnebeld van juridisch adviesbureau Frently: 'Dit vind ik echt niet kunnen. Wij juristen moeten opkomen voor het belang van de huurders die we vertegenwoordigen en niet voor de andere partij. Dit ondermijnt het vertrouwen van huurders in ons.' 

Laakbaar
Strafrechtadvocaat Niek Heidanus zegt: 'Ik kijk met grote verbazing naar deze overeenkomst. Juridisch gezien denk ik niet dat je het kan verbieden. Het is wel moreel zeer verwerpelijk gedrag om op deze manier huurders uit te sluiten.'

Dubieus
Marcel Trip van de Woonbond is verbaasd: 'Dit is een vreemde overeenkomst, die we nog niet eerder gezien hebben. In principe kan een commercieel bureau dergelijke afspraken maken, maar het is wat ons betreft wel dubieus. Je laat je betalen om zaken niet te voeren. De afgesproken geheimhoudingsplicht doet vermoeden dat de partijen zelf ook snappen dat men dat raar vindt.'

Huurcommissie
Woordvoerder Martin Noorman van de Huurcommissie zegt: 'De Huurcommissie is niet op de hoogte van dergelijke overeenkomsten. In de praktijk is de Huurcommissie daar nog niet mee geconfronteerd. Toegankelijkheid en onpartijdigheid zijn belangrijke waarden voor de Huurcommissie. Overeenkomsten die huurders of verhuurders belemmeren om gebruik te maken van de diensten van de Huurcommissie sluiten hier niet bij aan.'

Laagdrempelig:
Natuurlijk hoef je niet per se een juridisch adviesbureau in de arm te nemen als je een zaak wil aanspannen bij de Huurcommissie. Woordvoerder Martin Noorman: 'De dienstverlening van de Huurcommissie is laagdrempelig. De meeste huurders en verhuurders behartigen hun eigen zaken en laten zich dus niet bijstaan door juridische adviesbureaus.'

Deskundigheid
Denise Zonnebeld van Frently vraagt zich af of dat verstandig is: 'Het is inderdaad laagdrempelig om een zaak te voeren bij de Huurcommissie, maar er komt wel veel juridisch uitzoekwerk bij kijken. Het is handig om een deskundige dat werk voor je te laten doen. Dan heb je een grotere kans om de procedure te winnen met beter resultaat.' 

Uit de tent
Omdat de overeenkomst niet formeel is ondertekend, noemen we de namen van het juridisch adviesbureau en de verhuurder niet. Omdat er namen in worden genoemd van cliënten of hun woonadres hebben we die zwart gemaakt. 

De eigenaar van het betreffende adviesbureau beweert tegenover ons dat hij de overeenkomst heeft opgesteld na mondeling overleg met de verhuurder. Hij zegt dat hij hiermee de verhuurder uit de tent wilde lokken. Het adviesbureau had namelijk al eerder in de praktijk over dergelijke overeenkomsten gehoord, en wilde er op deze manier achter komen welke bedragen hiermee gemoeid zijn. 

Reactie verhuurder
De verhuurder die in de overeenkomst wordt genoemd ontkent dat hij iets met de overeenkomst te maken heeft wanneer wij deze aan hem voorleggen. In het gesprek gaf hij aan dat hij zijn medewerkers zou laten zoeken in de archieven van het bedrijf. Later kregen wij te horen dat dit niks heeft opgeleverd.

Sterke zaak
Het valt dus niet met zekerheid te zeggen hoe vaak dergelijke overeenkomsten tussen verhuurder en juridisch adviesbureaus worden gesloten. Wel hebben we met verschillende huurders gesproken die zich verbazen over de manier waarop sommige juridische adviesbureaus opereren. Ondanks dat de huurders een sterke zaak hadden, haakten sommige adviseurs op het allerlaatste moment af, zonder opgaaf van redenen.

Wat zijn je ervaringen?
RTV Noord wil graag in contact komen met mensen die ervaringen hebben met dit soort praktijken. Je kunt mailen naar cbakker@rtvnoord.nl

Lees ook:
Huurcommissie heeft handen vol aan conflicten in Groningen
Bemiddelingsbureaus maken misbruik van kwetsbaarheid huurders
Woonbond: 'Huurders Student Hotel maken goede kans geld terug te krijgen'
Driekwart Groningse studenten betaalt teveel huur

31.03 Betalingstermijn langer dan 60 dagen tussen grootbedrijf en MKB niet langer geldig

acceptgiro2

Eerder schreef ik dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel “het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen” heeft aangenomen. Het moest echter ook nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Zoals verwacht heeft de Eerste Kamer op 7 maart eveneens ingestemd met de wet om onredelijk lange betaaltermijnen tegen te gaan.

Met de komst van deze wet mogen grootbedrijven tegenover het MKB en ZZP’ers niet langer een betaaltermijn langer dan 60 dagen hanteren. Wanneer zij dat wel doen, zijn zij in overtreding met de wet. Hoewel het de norm is om een factuur binnen 30 dagen te betalen, werden er in de praktijk vaak betaaltermijnen van 90 dagen tot soms zelfs 180 dagen gehanteerd. Dit zorgde ervoor dat veel kleine bedrijven in de financiële problemen kwamen. Deze lange betalingstermijnen tussen het grootbedrijf en de kleinere bedrijven zijn met deze wet niet langer toegestaan. Compliance regels en het MVO statuut binnen Grootbedrijven zullen er voor zorgen dat zij niet in strijd met deze Wet zullen gaan handelen.

Het wetsvoorstel gaat op 1 juli 2017 van kracht. Betalen binnen 30 dagen blijft leidend, maar bedrijven mogen onderling een betalingstermijn van maximaal 60 dagen afspreken. Contracten met een betalingstermijn langer dan 60 dagen zijn dan niet langer geldig. Wanneer er geen nieuwe afspraken worden gemaakt, wordt deze betalingstermijn automatisch 30 dagen.

Bron: Bierens Blog

10.03 VNG: “Pak armoede aan: zorg dat iedereen kan meedoen”

debt schuld bord okt2014

 

‘Betaal ik deze rekening of laat ik eerst de fiets repareren? Vervang ik mijn winterjas of reserveer ik dat geld voor bijles voor mijn zoon? Zal ik de medicijnen maar even laten zitten, avondeten is nu veel belangrijker.’

 

Dagelijks worstelen ruim 810.000 mensen in ons land met deze vragen. Zij kunnen niet of nauwelijks rondkomen, laat staan onverwachte kosten opvangen. Veel mensen maken daarom noodgedwongen schulden. Daarmee lopen zij een groot risico om in een neerwaartse spiraal terecht te komen die hen buiten de samenleving plaatst.

Vooral stellen en ouders van kinderen van 12 jaar en ouder met een laag inkomen hebben grote moeite om maandelijks rond te komen.

 

Elke maand tekortkomen

 

Het NIBUD heeft voor Utrecht uitgerekend dat een stel zonder kinderen op bijstandsniveau 125 euro per maand te kort komt. Ook als zij gebruikmaken van alle toeslagen en armoederegelingen. Voor een gezin met twee kinderen ouder dan 12 jaar op bijstandsniveau kan dat oplopen tot 250 euro per maand. Oorzaak: de hoogte van de uitkering en het kindgebonden budget voor oudere kinderen zijn te laag volgens dit onderzoek in Utrecht.

 

Gedeelde verantwoordelijkheid met Rijk

 

Gemeenten hebben op lokaal niveau mogelijkheden om, in samenwerking met maatschappelijke partners en het onderwijs, in te zetten op armoedebestrijding maar ze lopen daarbij tegen grenzen aan. Armoedebestrijding is een gedeelde verantwoordelijkheid van Rijk en gemeenten. De Rijksoverheid moet de actieve rol van gemeenten ondersteunen en faciliteren. En dat betekent ook: structurele oorzaken aanpakken. Bijvoorbeeld een vereenvoudiging van het systeem van inkomensvoorzieningen en toeslagen, zodat ook kwetsbare groepen hierin hun weg kunnen vinden.

 

Pamflet

 

Wij hebben hier al eerder voor gepleit, Zie ons pamflet ‘Naar een betere aanpak van schulden en armoede’.

 

Oproep aan nieuw kabinet

 

Vandaag heeft de Utrechtse wethouder Victor Everhardt samen met de Armoedecoalitie in zijn stad een dringende oproep aan de toekomstige regering gedaan: ‘Zorg ervoor dat iedereen kan rondkomen en meedoen.’

 

Everhardt: ‘Dagelijks staan mensen in de overlevingsstand. We doen in Utrecht al het mogelijke aan preventie en incidentele ondersteuning, maar dat is vaak niet genoeg. Inkomensbeleid voeren is voorbehouden aan het rijk en niet aan de gemeenten zelf. Daarom onze klemmende oproep aan Den Haag om te zorgen voor voldoende inkomen.’

 

Bron: CreditExpo

23.02 Waarschuwing: criminelen sturen factuur 'Dutch Filmworks'

Heb jij ook een brief gekregen van 'Dutch Filmworks' waarin staat dat je een boete moet betalen wegens het illegaal downloaden van een film? Weg ermee! Deze is niet afkomstig van de organisatie, maar van oplichters die je geld afhandig proberen te maken.

Op de redactie zijn veel klachten binnengekomen over een factuur die wordt verstuurd uit naam van Dutch Filmworks. In het bericht staat dat is geconstateerd dat er vanaf je ip-adres illegaal is gedownload. Ter schikking krijg je een boete van 52,74 euro. Dit bedrag zou je binnen acht dagen moeten overmaken op een onderaan de brief vermeld bankrekeningnummer. Wanneer je dit niet doet moet je zogenaamd 150 euro per gedownloade film betalen en 40 euro incassokosten.

Valse factuur

De boete is niet afkomstig van Dutch Filmworks en je hoeft deze dan ook niet te betalen. Opgelicht?! adviseert je om de brief weg te gooien.

Bron: avrotros

csm Dutch Filmworks cea67abc9d

10.02 Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven stagneert in 2016

acceptgiro

 

In 2016 betaalden bedrijven in Nederland hun facturen gemiddeld na 41 dagen. Dat is ruim één dag sneller dan in 2015, zo blijkt uit de jongste Barometer Betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. In de eerste helft van 2016 bereikte het Nederlands bedrijfsleven nog een laagterecord. In de tweede helft van vorig jaar kantelde deze trend en nam tijdens het vierde kwartaal van 2016 het betaalgedrag zelfs met één dag toe (41,8 dagen).

“We hebben afgelopen jaar de voorlopige bodem van het betaalgedrag van het Nederlands bedrijfsleven aangetikt”, zegt Peter Schoenmaker, director Sales en Development van Graydon. “In de eerste helft van 2016 noteerden we met 40,7 dagen een record. Echter in de laatste helft trad, voor het eerst in twee jaar tijd, een verslechtering op. Deze zal zich helaas in het nieuwe jaar doorzetten.”

Vastgoedsector koploper in snel betaalgedrag, Energiesector het traagst

Op sectorniveau valt in de Graydon Barometer Betaalgedrag af te lezen dat facturen in de Vastgoedbranche met 38 dagen het snelst betaald worden. Daarna volgt de (semi)Overheid met 38,9 dagen. De Vastgoedsector valt met name op omdat deze branche bijna 5 dagen sneller is gaan betalen dan in 2015. Vastgoed is dus niet alleen de sector in Nederland waar de facturen gemiddeld het snelst worden betaald, het is ook de sector die de grootste verbetering heeft laten zien.

Energiebedrijven betaalden facturen vorig jaar met 43,9 dagen het traagst. Ten opzichte van 2015 is dat een toename van anderhalve dag. De IT & Communicatie (43,4 dagen) laat als sector de grootste verslechtering zien in vergelijking met een jaar eerder. In deze sector betaalden bedrijven facturen gemiddeld vijf dagen langzamer dan in 2015.

Zeeland betaalt opnieuw het snelst, Flevoland het traagst

Op provinciaal niveau zien we dat facturen in Zeeland gemiddeld het snelst werden betaald. De provincie kent, net als in 2015, een gemiddelde betaaltijd van 39,5 dagen. De traagste betalers van 2016 bevinden zich in de provincie Flevoland (42,8 dagen). Ondernemers in deze provincie zijn zelfs een dag langzamer gaan betalen dan in 2015. Gedurende het jaar nam het aantal betaaldagen in deze provincie met ruim 8 dagen toe.

Prognose 2017

De positieve trend van het alsmaar beter wordende betaalgedrag hebben we het afgelopen jaar helaas achter ons gelaten. Mede door de tweede helft van 2016, waarin voor het eerst sinds jaren een vertraging van het betaalgedrag optrad, is de prognose van Graydon dat het betaalgedrag zich over het gehele jaar 2017 niet zal verbeteren. De huidige inspanningen die moesten zorgen voor een beter betaalgedrag, hebben niet of nauwelijks uitwerking gehad in de cijfers. Het feit dat er nog steeds sectoren zijn, die een beter betaalgedrag vertonen, schept de verwachting dat de verslechtering in het nieuwe jaar minimaal zal zijn.

 

bron: Creditexpo

3.02 Contactloos betalen vervijfvoudigd in 2016

ing contactloos betalen

Het aantal contactloze betalingen is in 2016 bijna vervijfvoudigd tot 630 miljoen betalingen. Afgelopen december was 23,5 procent van alle pinbetalingen contactloos. Bij twee derde van alle betaalautomaten in Nederland kun je inmiddels contactloos betalen. Ruim 19 miljoen betaalpassen en smartphones zijn daarvoor geschikt.

In het algemeen is elektronisch betalen in 2016 onverminderd sterk gegroeid: het totale aantal pinbetalingen steeg met 10,6 procent en met iDEAL is 27,3 procent vaker betaald.

Pinnen voor kleine bedragen groeit nog steeds bovengemiddeld

In 2016 is er in totaal 3,57 miljard keer gepind, voor een totaalbedrag van 97,3 miljard euro. Terwijl het totale aantal pinbetalingen in 2016 met 10,6 procent steeg, is het aantal pinbetalingen voor bedragen tot 10 euro met maar liefst 17,2 procent toegenomen. Meer dan vier van de tien pinbetalingen zijn nu betalingen onder de 10 euro. Die snelle toename is overwegend het gevolg van de sterke groei van contactloos betalen.

iDEAL mobiel sterk in opmars

2016 was het jaar waarin betalen met iDEAL vanaf een smartphone of tablet definitief is doorgebroken. Het maandelijkse aantal iDEAL mobiel betalingen is het afgelopen jaar gestegen tot bijna 11 miljoen in december 2016. Dat is meer dan het dubbele ten opzichte van december 2015. Het aandeel iDEAL mobiel betalingen is in de laatste maand van 2016 gestegen naar 38,2 procent van het totale aantal iDEAL-betalingen. De introductie in 2016 van diverse mobiele apps waarmee consumenten makkelijk en snel onderling via iDEAL kunnen betalen, zal daar aan bijgedragen hebben.

Op Koningsdag 2016 werd na ruim 10 jaar de miljardste iDEAL-betaling geregistreerd. Sindsdien zijn er alweer 200 miljoen nieuwe iDEAL-betalingen bijgekomen. In heel 2016 zijn er 282,6 miljoen iDEAL-betalingen verricht, voor 23,7 miljard euro. De snelle groei van online winkelen en online facturen betalen heeft ertoe geleid dat het aantal iDEAL-betalingen afgelopen jaar met 27,3 procent nog sterker toenam dan het jaar ervoor (23,2 procent in 2015).

Weinig storingen bij elektronisch betalen

In 2016 zijn er geen grote landelijke storingen bij het pinnen geweest. Wel was er in september een grote telecomstoring die enkele uren duurde en waardoor consumenten kortstondig niet konden pinnen bij sommige ondernemers en winkeliers in het MKB.

De gemiddelde beschikbaarheid van iDEAL voor consumenten, tussen 7 uur ’s ochtends en 1 uur ’s nachts, was afgelopen jaar 99,7 procent. Zowel voor internetbankieren als voor mobiel bankieren lag de beschikbaarheid in 2016 op 99,8 procent.

Bron: Betaalvereniging Nederland

Bron: CreditExpo

19.01 Betalingsachterstand? Neem zelf de regie!

Betalingsachterstand? Neem zelf de regie!

Gisteren, 13:59Redactie DFT (Bron)

Betalingsachterstand of beginnende schulden? Ga niet met de handen in het haar zitten, maar doe er wat aan. Met een aantal telefoontjes kan al veel worden afgesproken, zoals een betalingsregeling. Vaak kan er meer worden geregeld dan u denkt en komt u niet in aanraking met incassobureaus.

Dat het met incassobureaus flink fout kan gaan, werd vandaag duidelijk nu is gebleken dat dat duizenden armlastigen die afgelopen jaren een gerechtsdeurwaarder achter zich aan  kregen, voor vele tonnen zijn opgelicht.

Actie

Beter is om het niet zo ver te laten komen dat er een incassobureau op je wordt afgestuurd. Uit de praktijk blijkt dat er meer te regelen is met schuldeisers dan je van te voren zou denken.

 

Dat is ook de ervaring van van Noëlle Boon. Hoewel ze een studiefinanciering had en een goede bijbaan, lukte het niet meer om de gas- en lichtrekening te betalen, waardoor ze werd afgesloten. Na drie maanden in de kou te hebben gezeten, vond ze dat het zo niet langer kon. Ze belde de energieleverancier en vroeg om een betalingsregeling. Dat kon: zij kreeg weer gas en licht, de leverancier het nog niet ontvangen geld. Niet in één keer, maar Boon betaalde een extra bedrag bovenop de maandelijkse termijn. Na vijftien maanden was ze schuldenvrij.

Afspraken maken

"Mensen steken vaak de kop in het zand bij een betalingsachterstand. Maar als ze bij een leverancier aangeven dat ze het bedrag graag willen terugbetalen maar het nu even niet hebben, kan er vaak een uitzondering worden gemaakt", zegt een woordvoerster van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). "Mensen die op tijd aan de bel trekken en bereid zijn goede afspraken te maken, kunnen een regeling krijgen."

Regeling

Ook Manno de Vries weet er alles van. Door onregelmatige inkomsten lukt het niet altijd om het einde van de maand te halen. De tv die op afbetaling was gekocht, kon niet meer worden betaald. En de zorgverzekering schoot er ook wel eens bij in. Een telefoontje naar de klantenservice, waarbij hij vertelde dat hij geen 100 euro in de maand kon betalen maar wel 50 euro, zorgde ervoor dat thuis nog steeds tv kan worden gekeken. En de zorgverzekeraar wilde ook een regeling treffen.

 

"Aanbieders hebben er natuurlijk ook baat bij dat de rekeningen worden betaald. Nog beter is het als je de leverancier een concreet voorstel doet: leg uit hoeveel geld je per maand kunt missen en bied eventueel perspectief: nu kan ik nog 50 euro per maand missen, maar over zes maanden kan ik 75 euro per maand terugbetalen", legt de zegsvrouw van het Nibud uit.

Tips

Toch een brief van een incassobureau in de bus? De Consumentenbond komt met de volgende tips:

  • Vraag bewijs en geef bij een onterechte vordering direct aan dat je niet betaalt. Het is aan de tegenpartij over te gaan tot dagvaarden.
  • Leg een dossier aan van brieven, reacties en verweer.
  • Raadpleeg je omgeving voor kennis en ervaring.
  • Schakel je rechtsbijstandverzekeraar in (als je bent verzekerd): zij kunnen de incassokosten overnemen. Let wel op de hoogte van het eigen risico van je verzekering.
  • Als je in je recht staat, houd dan voet bij stuk; incassobureaus kunnen niet dagvaarden.

Ook zijn op de site van de Consumentenbond brieven te vinden waarmee je bezwaar kunt maken tegen de vordering van een incassobureau.

Het Nibud geeft op de website, zelfjeschuldenregelen.nl, tips hoe je schulden kunnen aanpakken. Ook zijn daar voorbeeldbrieven te vinden die naar schuldeisers kunnen worden gestuurd.

7.10 Laagste aantal faillissementen sinds begin crisis

debt schuld bord okt2013

Het aantal faillissementen blijft in snel tempo dalen. In september gingen er slechts 374 bedrijven en instellingen bankroet. Dat is het laagste aantal in een maand sinds het begin van de crisis.

In totaal legden in de eerste negen maanden van dit jaar 4549 bedrijven en andere organisaties het loodje. Ten opzichte van de overeenkomstige periode in 2015 is dit een teruggang van bijna 20 procent.

Het aantal faillissementen daalt sinds medio 2014 gestaag. Begin dit jaar leek er nog sprake van een kentering. In de eerste maanden liep het aantal faillissementen weer langzaam op tot een piek in maart. Daarna werd de dalende lijn weer opgepakt.

Lage rente

Volgens Faillissementsdossier wordt de daling grotendeels veroorzaakt door het herstel van de conjunctuur en het aantrekken van het consumentenvertrouwen, mede als gevolg van de lage rente.

Overigens blijft het aantal faillissementen relatief hoog. In de eerste drie kwartalen van 2007, het laatste jaar voor de crisis, gingen slechts 1771 bedrijven en instellingen onderuit. In 2013 bereikte het aantal bankroets met 9885 een record.

Het aantal faillissementen daalde in de eerste negen maanden van 2016 nagenoeg over de gehele linie.

Met een afname van ongeveer een derde ten opzichte van de overeenkomstige periode vorig jaar beleefden de bouw en de ICT procentueel de grootste teruggang.

Vaklieden gevraagd

In de bouw, momenteel de sterkst groeiende bedrijfstak in Nederland, stijgt de omzet al zeven maanden op rij. Vooral de woning- en utiliteitsbouw vertonen een sterke opleving. Er gingen met name minder kleine en gespecialiseerde bedrijven zoals installateurs, schilders, stukadoors en andere vaklieden failliet.

Ondernemersorganisatie Bouwend Nederland kijkt daar niet van op. “Tijdens de crisis hadden deze vaklieden het erg zwaar. Er werd minder vaak een beroep op hen gedaan. Nu er sprake is van een sterke opleving, neemt de vraag weer toe”, schetst woordvoerder Theo Scholte. Dit speelt volgens hem vooral in de woningbouw. “Voor veel consumenten is de crisis voorbij. Er wordt weer druk ge- en verbouwd. Kijk maar om je heen.”

In de ICT gingen 127 bedrijven over de kop tegen 189 in de eerste negen maanden vorig jaar. Met name het aantal ICT-adviseurs dat failliet is gegaan liep terug.

Horeca dissonant

Een van de weinige sectoren waarin het aantal faillissementen slechts marginaal daalde is de horeca. Er gingen meer hotels, restaurants en snackbars op de fles. Een stijging die zich moeilijk laat verklaren; in de horeca stijgen de verkopen al drie jaar op rij. Het aantal failliete cafés nam wel af.

Op provinciaal niveau kenden met name Groningen en Drenthe substantieel minder faillissementen. In de provincie Zeeland nam het aantal deconfitures toe met bijna een derde.

Bron: www.faillissementsdossier.nl

lees meer/minder
back